Τα νέα μας

Ανακοινώσεις

IANOYAΡΙΟΣ 2018 

7/1 Κυριακή    † Τοῦ τιμίου προφήτου, Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου
13/1 Σάββατο    Ἑρμύλου καί Στρατονίκου μαρτύρων

14/1 Κυριακή    † Ἀπόδοσις Θεοφανείων, τῶν ἐν Σινά καί Ῥαϊθώ ἀναιρεθέντων πατέρων
17/1 Τετάρτη    † Ἀντωνίου ὁσίου τοῦ μεγάλου, Γεωργίου νεομάρτυρος τοῦ ἐν Ἰωαννίνοις
18/1 Πέμπτη     † Ἀθανασίου καί Κυρίλλου πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας
20/1 Σάββατο      Εὐθυμίου ὁσίου τοῦ μεγάλου

21/1 Κυριακή    † Μαξίμου ὁσίου τοῦ ὁμολογητοῦ, Μαξίμου ὁσίου τοῦ Γραικοῦ
25/1 Πέμπτη     † Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου (Ναζιανζινοῦ)
27/1 Σάββατο    † Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου άρχιεπ. Κων/πόλεως

28/1 Κυριακή    † ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ (Ἀρχή Τριωδίου), Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
30/1 Τρίτη        † Τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν, ἀνάμνησις τῆς ἐν Τήνῳ εὑρέσεως τῆς εἰκόνος τῆς Θεοτόκου

 ΙΕΡEΣ ΑΓΡΥΠΝΙΕΣ

Τήν Τρίτη 9/1 πρός Τετάρτη 10/1, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἁγίου Γρηγορίου ἐπισκόπου Νύσσης, θά τελεστεῖ στόν Ἱερό Ναό ἱερά ἀγρυπνία, ἀπό 10:00μ.μ. ἔως 12:30π.μ.
Τήν Τετάρτη 17/1 πρός Πέμπτη 18/1, ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου ἀρχιεπισκόπου, θά τελεστεῖ στόν Ἱερό Ναό ἱερά ἀγρυπνία, ἀπό 9:30μ.μ. ἔως 1:00π.μ.
Τήν Δευτέρα 29/1 πρός Τρίτη 30/1, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, θά τελεστεῖ ἱερά ἀγρυπνία στό παρεκκλήσιο τῆς Φοιτητικῆς Ἑστίας (ΦΕΠΑ), ἀπό 9:00μ.μ. ἔως 1:00π.μ.

 

Στό Ἐνοριακό Κέντρο τῆς ἐνορίας μας θά πραγματοποιηθοῦν διαλέξεις μέ θέματα προληπτικῆς ἱατρικῆς.

Ὅσοι ἐνδιαφέρονται μποροῦν νά δηλώσουν συμμετοχή στό Γραφεῖο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ