Τα νέα μας

Ανακοινώσεις

Στό Ἐνοριακό Κέντρο τῆς ἐνορίας μας θά πραγματοποιηθοῦν διαλέξεις μέ θέματα προληπτικῆς ἱατρικῆς.
Ὅσοι ἐνδιαφέρονται μποροῦν νά δηλώσουν συμμετοχή στό Γραφεῖο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ

NΟEMBΡΙΟΣ 2017

1/11 Τετάρτη           † Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ τῶν ἀναργύρων, Δαυίδ ὁσίου τοῦ ἐν Εὐβοία
4/11 Σάββατο          Ἰωαννικίου ὁσίου, Γεωργίου (Καρσλίδη) ὁσίου τοῦ ἐν Δράμα

5/11 Κυριακή         † Γαλακτίωνος καί Ἐπιστήμης μαρτύρων
8/11 Τετάρτη           † Σύναξις τῶν ἀρχαγγέλων Μιχαήλ, Γαβριήλ καί τῶν λοιπῶν ἀσωμάτων δυνάμεων
9/11 Πέμπτη            Νεκταρίου Πενταπόλεως τοῦ ἐν Αἰγίνῃ, Ματρώνης ὁσίας, Θεοκτίστης τῆς Λεσβίας
10/11 Παρασκευή     Ἀρσενίου ὁσίου τοῦ Καππαδόκου
11/11 Σάββατο         Μηνᾶ, Βίκτωρος καί Βικεντίου μαρτύρων

12/11 Κυριακή      † Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας, Νείλου ὁσίου τοῦ μυροβλύτου.
13/11 Δευτέρα         † Ἰωάννου ἀρχιεπισκόπου Κωνστ/πόλεως τοῦ Χρυσοστόμου
14/11 Τρίτη             † Φιλίππου τοῦ ἀποστόλου, Γρηγορίου ἀρχιεπ. Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ

15/11 Τετάρτη      ἄρχεται τό Ἱερόν Σαρανταλείτουργον

Σημείωση: Στίς 28 Νοεμβρίου καί 19 Δεκεμβρίου ἡ Θεία Λειτουργία θά τελεσθεῖ 6:00-8:00π.μ.