Τα νέα μας

17/5 Κυριακή 7:00-9:30π.μ. †ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ, Ἀθανασίου ἀρχ. Χριστιανουπόλεως
ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ: Τὴν Τρίτη 19/5 πρὸς Τετάρτη 20/5 (10:00μ.μ.-12:30π.μ.), ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῆς Ἀποδόσεως τῆς Μεσοπεντηκοστῆς, στὸν Ἱερὸ Ναό, θὰ τελεστεῖ ἱερὰ ἀγρυπνία
ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ: Τὴν Τετάρτη 20/5 πρὸς Πέμπτη 21/5 (10:00μ.μ.-12:30π.μ.), ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῶν ἁγίων Κωσταντίνου καί Ἑλένης τῶν ἱσαποστόλων, στὸν Ἱερὸ Ναό, θὰ τελεστεῖ ἱερὰ ἀγρυπνία,
21/5 Πέμπτη 7:00-9:30π.μ. † Κωσταντίνου καί Ἑλένης τῶν ἱσαποστόλων
23/5 Σάββατο 7:00-9:00π.μ. Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Σαμαρείτιδος
ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ: Τό Σάββατο 23/5 πρὸς Κυριακή 24/5 (10:00μ.μ.-12:30π.μ.), στὸν Ἱερὸ Ναό, θὰ τελεστεῖ ἱερὰ ἀγρυπνία

24/5 Κυριακή 7:00-9:30π.μ. † ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, τοῦ Τυφλοῦ
25/5 Δευτέρα 7:00-9:00π.μ. Ἡ γ΄ εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου
ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ: Τὴν Τρίτη 26/5 πρὸς Τετάρτη 27/5 (9:30μ.μ.-12:30π.μ.), ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα, στὸν Ἱερὸ Ναό, θὰ τελεστεῖ ἱερὰ ἀγρυπνία. Τὸ πρωΐ δὲν θὰ ἔχει Θεία Λειτουργία.
28/5 Πέμπτη 7:00-9:30π.μ. † Ἡ Ἀνάληψις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
30/5 Σάββατο 7:00-9:00π.μ. Ἰσαακίου ὁσίου ἡγουμένου τῆς Ἱ.Μ. Δαλμάτων

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ: Τό Σάββατο 30/5 πρὸς Κυριακή 31/5 (10:00μ.μ.-12:30π.μ.), στὸν Ἱερὸ Ναό, θὰ τελεστεῖ ἱερὰ ἀγρυπνία

31/5 Κυριακή 7:00-9:30π.μ. † ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, Τῶν ἁγίων 318 θεοφόρων πατέρων τῆς Α’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου

Μὲ τὸ δεδομένο ὅτι τὰ περιοριστικὰ μέτρα λόγῳ τῆς λεγόμενης πανδημίας ἰσχύουν ἀκόμη ἐν πολλοῖς, προσερχόμεθα στὶς ὡς ἄνω καθορισμένες λατρευτικὲς εὐκαιρίες μὲ φιλάδελφο πνεῦμα, τηρώντας τὰ γνωστὰ μέτρα συγχρωτισμοῦ καὶ ὑγιεινῆς.

Ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ

(Για να διαβάσετε το κείμενο σε μορφή PDF, επιλέξτε εδώ)

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, 
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !

μέ αἰσθήματα δοξολογίας καί αἴνου πρός τόν Τριαδικό Θεό μας, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπευθύνεται καί πάλι πρός ἐσᾶς, τά ἐκλεκτά πνευματικά παιδιά της, γιά νά σᾶς χαιρετίσει μέ τόν Πασχάλιο χαιρετισμό «Χριστός Ἀνέστη» τώρα πού, μετά ἀπό ἀκούσια μακρά περίοδο σωματικῆς ἀπουσίας σας ἀπό τίς κοινές λατρευτικές συνάξεις μας, εἰσήλθατε καί πάλι στόν Ἅγιο Οἶκο τοῦ Θεοῦ, γιά νά λατρεύσουμε «ἐν ἑνί στόματι καί μιᾷ καρδίᾳ τό πάντιμον καί μεγαλοπρεπές ὄνομα» τοῦ Ἁγίου Θεοῦ μας.

Ἡ περίοδος πού παρῆλθε ἦταν σκληρή καί πικρή γιά ὅλους μας. Κυριολεκτικά, ματώσαμε γιά τήν ἀπουσία σας ἀπό τούς Ναούς. Ὅμως, ἐάν γιά ἐσᾶς ἡ ἀπουσία σας ἀπό τίς κοινές λατρευτικές συναθροίσεις μας ἦταν ὀδυνηρή, γιά τούς ποιμένες σας, ἐπισκόπους καί πρεσβυτέρους, ἡ σωματική ἀπουσία σας ἦταν ὁ μεγαλύτερος πειρασμός καί ὁ μεγαλύτερος πόνος πού ἔχουμε βιώσει στήν ποιμαντική διακονία μας. Στ’ ἀλήθεια, πόσο χαρούμενος μπορεῖ νά εἶναι ὁ πατέρας σέ ἕνα σπιτικό πού ἀπουσιάζουν τά παιδιά του; Πόσο μπορεῖ νά εὐφραίνεται σέ γιορτή μόνος του; Πῶς νά ἀπολαύσει τήν τράπεζα πού γέμει, ὅταν στεροῦνται τοῦ «Ἀμνοῦ» τά τέκνα Του;

Σᾶς ὁμολογοῦμε, ἐν πάσῃ εἰλικρινείᾳ ὅτι, ἐάν ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ δέν παρηγοροῦσε τίς καρδιές μας, ἐάν δέν ἄνοιγε χαραμάδες ἱλαροῦ φωτός στά σκότη πού μᾶς κύκλωσαν, ἐάν δέν μετέδιδε τήν δυνατή ἐμπειρία τῆς δικῆς σας πνευματικῆς παρουσίας μέσα στούς Ναούς πού ἱεροπρακτούσαμε καί λειτουργούσαμε, ὁ πειρασμός θά ἦταν ἀβάστακτος. Ἡ ἴδια Χάρη τοῦ Θεοῦ, εἴμαστε βέβαιοι, παρηγόρησε καί τίς δικές σας καρδιές καί γλύκανε τόν πόνο σας. Σᾶς μετέγγισε τήν ζωή τοῦ Χριστοῦ στίς «κατ’ οἶκον» Ἐκκλησίες σας. Καί σταθήκατε σταθεροί στήν πίστη, ἀποκρούοντας ὅλα τά πνεύματα τῆς πλάνης.
Δοξολογοῦμε τόν Θεό γιά ἐσᾶς. Γιά τήν ὑπομονή σας στίς θλίψεις. Γιά τήν σταθερότητά σας στήν πίστη. Γιά τήν ἐμπιστοσύνη σας στήν Ἐκκλησία. Ζῇ Κύριος Παντοκράτωρ, ζῇ καί ἐμεῖς «ἰδού ζῶμεν» μέ Αὐτόν καί μέσῳ Αὐτοῦ.

Ἀδελφοί μου καὶ τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητὰ
Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν!
Χριστὸς Ἀνέστη!

Τὸ κενὸ μνημεῖο, τὸ ἐπίκεντρο τῶν πόθων καὶ τῆς λατρείας μας, διατρανώνει πάντα τὸ πῶς ὁ θάνατος πατεῖται θανάτῳ. Ὁ Ἀναστὰς Κύριος προβάλλει, σὲ μιὰ πρωτοφανὴ γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα συνθήκη, ὡς ἡ ἀπόλυτη ἐλπίδα· τὴν ἴδια στιγμὴ ὡς ἡ ἀπόλυτη πρόκληση. Εἰς «πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν».

Ἡ ἑορτὴ τῶν ἑορτῶν καὶ πανήγυρις τῶν πανηγύρεων μᾶς βρίσκει φέτος συνολικὰ τραυματισμένους. Ταπεινωμένη ἡ οἰκουμένη ἀπὸ ἕνα ἀόρατο σωματίδιο ἀναγκάζεται σὲ ἀπομόνωση τῶν κοινωνιῶν. Κλείνουν σύνορα. «Συνοχὴ ἐθνῶν ἐν ἀπορίᾳ». Ἀπόσταση καὶ στὶς κοινωνικές μας σχέσεις καὶ μέσα στὰ σπίτια μας. Μετρᾶμε πληγές, δυστυχῶς καὶ ἀπώλειες ζωῶν. Κάποιοι λένε ὅτι ἴσως πολλὰ πράγματα ἀλλάξουν γιὰ πάντα, ὅτι ὅλα ξαναγράφονται ἀπὸ τὴν ἀρχή. Ὁ μετανεωτερικὸς ἄνθρωπος ξεγυμνώνεται. Εἶναι φανερὸ ὅτι μὲ προῖκα τὸ ναρκισσισμὸ καὶ τὸν ἀχαλίνωτο καταναλωτισμὸ δὲν ἔχουμε ἀπαντήσεις στὸ πρόβλημα. Τὴ λατρευτική μας ζωὴ τὴν αἰσθανόμαστε βαθειὰ πληγωμένη.

Ἀπέναντι στὴ φθορὰ ὁλόφωτη ἡ Χάρη τῆς Ἀναστάσεως. Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, ἡ πράξη αὐτὴ τοῦ Θεοῦ μέσα στὴν Ἱστορία, ἄνοιξε τὸ δρόμο γιὰ τὴν πλήρη ὑπέρβαση τοῦ θανάτου, πνευματικοῦ καὶ βιολογικοῦ. Ὁ Ἅδης «βασιλεύει, ἀλλ’ οὐκ αἰωνίζει». Ὁ Ἀναστὰς Θεάνθρωπος φανερώνει τὶς ἄπειρες δυνατότητες ποὺ ἀποκτᾶ ἡ ἀνθρώπινη φύση καὶ ὅλοι μας κατὰ Χάρη.

Ἡ ἀνθρώπινη εὐθύνη καὶ ἀρετή, ἡ τιμιότητα, «ὁ μόνος τρόπος ν’ ἀντισταθοῦμε στὴν πανούκλα», ὅπως διαβάζουμε θαυμάσια στὴ λογοτεχνία, μποροῦν πλέον νὰ προσλάβουν τὴν ἀξία τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀνθρώπινη ἀλληλεγγύη νὰ γίνει θυσιαστικὴ ἀγάπη πρὸς τὸν ἀδελφό, λατρεία πρὸς τὸν Ἀναστάντα, ἁγιότητα. Μᾶς δόθηκε νὰ καταστρέψουμε μαζὶ μὲ τὸ Χριστὸ τὰ κλεῖθρα τοῦ θανάτου.

Τὸ ἀναστημένο Σῶμα τοῦ Χριστοῦ φέρει ὅλη αὐτὴ τὴ δωρεά. Εἶναι πηγὴ ἀφθαρσίας, φάρμακο ἀθανασίας. Μᾶς προτείνει ὁ Χριστὸς τὸν τύπον τῶν ἥλων γιὰ νὰ πιστεύσουμε. Κατάστικτος τοῖς μώλωψι καὶ πανσθενουργός. Μᾶς προσφέρεται γιὰ νὰ κοινωνήσουμε ὅλοι μὲ Αὐτόν. Ἑνώνει εὐχαριστιακὰ τοὺς «ἐκ τοῦ ἑνὸς ἄρτου καὶ τοῦ ποτηρίου μετέχοντας…εἰς ἑνὸς Πνεύματος Ἁγίου Κοινωνίαν». Εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον.

Ἡ Χάρη τῆς Ἀναστάσεως φαίνεται ὅτι θὰ ἀποτελεῖ πάντα πρόκληση. «Ἀκούσαντες δὲ ἀνάστασιν νεκρῶν οἱ μὲν ἐχλεύαζον». Ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ ἀντιλεγόμενος. Εἰς «ἀνάστασιν ζωῆς» καὶ εἰς «ἀνάστασιν κρίσεως». Καὶ ὅμως ἡ πνευματική μας παράδοση βεβαιώνει ὅτι, ἂν θέλουμε, εἶναι ἡ μόνη πραγματικὴ δυνατότητα τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως.

Χριστός Ανέστη !
Σᾶς ἐνημερώνουμε ὅτι ἀπὸ 4 Μαΐου ἔως 16 Μαΐου εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν θὰ τελοῦνται κεκλεισμένων τῶν θυρῶν οἱ κάτωθι ἀκολουθίες:

Θεῖες Λειτουργίες
- 5/5 Τρίτη: Ἁγ. Εἰρήνης Μεγαλομ., Ἁγ. Ἑφραίμ νεομάρτυρος
Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία 7:00 – 8:30 π.μ.
- 6/5 Τετάρτη: Ἰώβ τοῦ πολυάθλου, Ὁσ. Σεραφείμ Δομβοῦς, Ἁγ. Σοφίας Κλεισούρας
Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία 7:00 – 8:30 π.μ.
- 8/5 Παρασκευή: Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, Ὁσ. Ἀρσενίου τοῦ Μεγάλου
Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία 7:00 – 8:30 π.μ.
- 9/5 Σάββατο: Ἠσαΐου προφήτου, Χριστοφόρου μεγαλομάρτυρος
Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία 7:00 – 8:30 π.μ.

- 10/5 Κυριακή τοῦ Παραλύτου: Σίμωνος ἀποστόλου τοῦ Ζηλωτοῦ
Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία 7:00 – 9:30 π.μ.
- 13/5 Τετάρτη: Ἑορτὴ Μεσοπεντηκοστῆς
Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία 7:00 – 8:30 π.μ.
- 16/5 Σάββατο: Ὁσ. Θεοδώρου τοῦ ἡγιασμένου
Ὄρθρος-Θεία Λειτουργία 7:00 – 8:30 π.μ.

Ὄρθρος 7:30 π.μ. τίς ἡμέρες πού δὲν θὰ ἔχει Θεία Λειτουργία
Ἑσπερινὸς 7:00 μ.μ. καθημερινά

Ὑπάρχει δυνατότητα παρακολουθήσεως ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ στὸ link «Ζωντανὴ Μετάδοση:Ναός» ή ἀπὸ τὸ κανάλι στο youtube με το το όνομα: ‘’Ιερός Ναός Αγίου Γερασίμου Άνω Ιλισίων Αττικής’’.

Γιὰ ἀτομικὴ προσευχὴ θὰ εἶναι ἀνοικτὸς ὁ παλαιὸς Ναὸς-Παρεκκλήσιο καθημερινὰ τὸ πρωΐ 7:30-12:30 καὶ τὸ ἀπόγευμα 5:30-8:30 τηρουμένων ὅλων τῶν ἀναγκαίων μέτρων ὑγιεινῆς.

«κρατᾶμε τὸν νοῦ μας στὸν Ἄδη (μετάνοια) καὶ δὲν ἀπελπιζόμεθα (Ζεῖ Κύριος ὁ Θεός)».

Η Ενορία μας, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ιεράς Συνόδου, θα τελέσει κεκλεισμένων των θυρών, όλες τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδος. Με τις πρεσβείες του Αγίου μας, όλες οι ακολουθίες θα αναμεταδοθούν ζωντανά οπτικοακουστικώς από το κανάλι του Ναού μας στην εφαρμογή youtube  , ενώ θα είναι δυνατή και η ηχητική αναμετάδοση από την ηλεκτρονική ιστοσελίδα μας επιλέγοντας: «Ζωντανή Μετάδοση: Ναός».

Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών έχει ως εξής:
❖ Κυριακή των Βαΐων, 12 Απριλίου 2020:
Πρωί: Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, 07.00 π.μ. - 9.30 π.μ.
Εσπέρας: Η Ακολουθία του Νυμφίου, 18.30 μ.μ - 21.00 μ.μ.
❖ Μεγάλη Δευτέρα, 13 Απριλίου 2020 :
Πρωί: Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία, 07.00 π.μ.- 9.00 π.μ.
Εσπέρας: Η Ακολουθία του Νυμφίου, 18.30 μ.μ. - 21.00 μ.μ.
❖ Μεγάλη Τρίτη, 14 Απριλίου 2020 :
Πρωί: Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία, 07.00 π.μ. - 9.00 π.μ.
Εσπέρας: Η Ακολουθία του Νυμφίου, 18.30 μ.μ. - 21.00 μ.μ.
❖ Μεγάλη Τετάρτη, 15 Απριλίου 2020 :
Πρωί: Ακολουθία του Ιερού Ευχελαίου, 08.00 π.μ. -9.00 π.μ.
Εσπέρας: Η Ακολουθία του Νιπτήρος, 18.30 μ.μ. - 21.00 μ.μ.
❖ Μεγάλη Πέμπτη, 16 Απριλίου 2020 :
Πρωί: Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου, 07.00 π.μ. -9.00 π.μ.
Εσπέρας: Η Ακολουθία των Παθών του Κυρίου, 18.30 μ.μ. - 10.30 μ.μ.
❖ Μεγάλη Παρασκευή, 17 Απριλίου 2020 :
Πρωί: Οι Μεγάλες Ώρες, Εσπερινός Αποκαθήλωσης, 08.00 π.μ. - 12.00 μ.μ.
Εσπέρας: Όρθρος Μεγάλου Σαββάτου, Εγκώμια και περιφορά του Επιταφίου εντός του Ιερού Ναού, 19.00 μ.μ. -21.00 μ.μ.
❖ Μέγα Σάββατο, 18 Απριλίου 2020 :
Πρωί: Θεία Λειτουργία του Μ. Βασιλείου, 07.00 π.μ.- 9.00 π.μ.
Εσπέρας: Ακολουθία της Πανυχίδος της Αναστάσεως, 23.00 μ.μ. - 2.00 π.μ.

❖ Κυριακή του Πάσχα, 19 Απριλίου 2020 :
Εσπέρας: Εσπερινός της Αγάπης, 07.00 μ.μ.- 8.00 μ.μ.

❖ Δευτέρα του Πάσχα, 20 Απριλίου 2020 :
Πρωί: Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία, 07.00 π.μ.-9.00 π.μ.
Εσπέρας: Εσπερινός, 7.00 μ.μ. - 8.00 μ.μ.

Διακαινήσιμος Εβδομάς
Κάθε πρωί θα τελείται Θεία Λειτουργία: 07.00 π.μ.-9.00 π.μ.