Τα νέα μας

Ανακοινώσεις

Ὁ ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος γεννήθηκε τὸ 949 στὴν Γαλάτη τῆς Παφλαγονίας (Ἀσία) καταγόμενος ἀπὸ τάξη εὐγενῶν.
Σὲ ἡλικία ἕντεκα χρονῶν ἔρχεται στὴν Κων/πολη γιὰ νὰ σπουδάσει, ὑπὸ τὴν κηδεμονία τοῦ θείου του Βασιλείου, ὁ ὁποῖος κατεῖχε ὑψηλή θέση.
Ἀργότερα ἀρνεῖται τὴν τιμὴ τῆς γνωριμίας μὲ τὸν αὐτοκράτορα καὶ τὴ συνέχιση τῆς σπουδῆς του σὲ ἀνώτατες σχολές, χάριν τῆς ἄτακτης νεανικῆς του ζωῆς, ὅπως ὁ ἴδιος ὁμολογεῖ: Γεώργιος τίς, νέος τὴν ἡλικίαν, οἰκῶν ἐν Κωνσταντινουπόλει, ὡραῖος τῷ εἴδει καὶ φαντασιῶδες τὸ τὲ σχῆμα καὶ τὸ ἦθος κεκτημένος καὶ ὡς ἐκ τούτου ὑπολήψεις πονηρὰς ἔχειν...
Φαίνεται ὅμως ὅτι ἡ κατάστασή του αὐτὴ τὸν ἄφηνε βαθιὰ ἀνικανοποίητο καὶ γράφει ἀργότερα ἀναπολώντας αὐτὴ τὴν περίοδο τῆς ζωῆς του:
«Εὐχαριστῶ σοι, Δέσποτα, Κύριε οὐρανοῦ καὶ γῆς, εἰς κρημνὸν ἐμαυτόν, τῆς σῆς δεσποτείας ἀποσκιρτήσας, ἀπέρριψα, ἀλλὰ διὰ σπλάγχνα ἐλέους Σου κακεῖθεν μὲ ἀνήγαγες».

 

Πιθανὸν ἐπηρεασμένος ἀπὸ τὴν ἀνάγνωση πνευματικῶν βιβλίων, ἄρχισε νὰ ἀναζητᾷ μιὰ φωτισμένη μορφή, ποὺ θὰ τὸν συμφιλίωνε μὲ τὸν Θεὸ καὶ ἔλεγε: «Κύριέ μου, ἐλέησόν με».
Τελικὰ βρῆκε τὸν ἅγιο ἄνθρωπο ποὺ ζητοῦσε, στὸ πρόσωπο τοῦ Συμεὼν τοῦ Εὐλαβοῦς, μοναχοῦ τῆς Μονῆς τοῦ Στουδίου, ὁ ὁποῖος τοῦ ἔδωσε γιὰ μελέτη τὸν «Πνευματικὸ Νόμο» τοῦ Μάρκου, ἀσκητικοῦ συγγραφέα (τοῦ 5ου αἰῶνα).

Θεῖες Λειτουργίες:
   Κάθε Κυριακή: Θεία Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου 7:00-10:00π.μ.
   Κάθε Σάββατο: Θεία Λειτουργία τοῦ Ἱ.Χρυσοστόμου 7:00-9:00π.μ.

Προηγιασμένες Θεῖες Λειτουργίες:
   Πρωϊνές: Κάθε Τετάρτη καί Παρασκευή 6:45 - 9:15π.μ.
   Βραδυνές: Τετάρτη 21/2 4:30 - 6:00μ.μ.

Ὄρθρος, Ὥρες, Ἑσπερινός:
   Δευτέρα ἕως Παρασκευή: 6:45π.μ.

Μέγα Ἀπόδειπνο: Δευτέρα ἕως Πέμπτη 6:00μ.μ.

Ἀκολουθία τῶν Χαιρετισμῶν:
Κάθε Παρασκευή: Πρώτη ἀκολουθία:6:00μ.μ. - Δεύτερη ἀκολουθία:8:00μ.μ.
23/3 Ἀκάθιστος Ὕμνος: 6:30μ.μ. - Ἀγρυπνία μετά Ἀκαθίστου: 9:30π.μ.–12:30μ.μ.

Κατανυκτικός Ἑσπερινός:
Κάθε Κυριακή 6:00μ.μ.
18/3 Κοινός κατανυκτικός Ἑσπερινός ΙΒ΄ περιφερείας στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Θεράποντος 6:00μ.μ.

Μέγας Κανών: Τετάρτη 21/3 6:00μ.μ.

Ἀκολουθίες στήν Φοιτητική Ἑστία (ΦΕΠΑ):
Α΄, Β΄ καί Δ΄ Χαιρετισμοί: 10:00-11:00μ.μ.
Γ΄ Χαιρετισμοί 9/3 (μέ Ἀγρυπνία): 10:00μ.μ.-1:00π.μ.

ΠΑΣΧΑ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018