Τα νέα μας

 • 22/12/2019 Κυριακὴ   7:00-10:00π.μ.    Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία Ἁγ. Ἰωάν. Χρυσοστόμου
 • 23/12/2019 Δευτέρα   7:00-9:00π.μ.     Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία Ἁγ. Ἰωάν. Χρυσοστόμου
                                  9:00μμ-12:30     Ὄρθρος, Μεγάλες Ὧρες τῶν Χριστουγέννων, Ἑσπερινός, Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου
 • 24/12/2019 Τρίτη       6:30-9:30π.μ.     Ὄρθρος, Μεγάλες Ὧρες τῶν Χριστουγέννων, Ἑσπερινός, Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου 
 • 25/12/2019 Τετάρτη   5:00-8:30π.μ.   † Ἡ κατά σάρκα Γέννησις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ προσκύνησις τῶν Μάγων. Μνήμη τῶν Ποιμένων Ὄρθρος τῶν Χριστουγέννων, Θεία Λειτουργία Ἁγ.Ἰωάν. Χρυσοστόμου
 • 26/12/2019 Πέμπτη    7:00-9:00π.μ.     Ἡ σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία
 • 27/12/2019 Παρασκ.   7:00-9:00π.μ    Μνήμη τοῦ Ἁγ. Πρωτομάρτυρος Στεφάνου Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία
 • 28/12/2019 Σάββατο   7:00-9:00π.μ.     Ὄρθρος, Θ.Λειτουργία Ἁγ.Ἰωάν. Χρυσοστόμου
 • 29/12/2019 Κυριακή    7:00-10:00π.μ.   Ὄρθρος, Θ.Λειτουργία Ἁγ.Ἰωάν. Χρυσοστόμου
 • 30/12/2019 Δευτέρα   7:00-8:00π.μ      Ὄρθρος
 • 31/12/2019 Τρίτη       7:00-9:00π.μ.     Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων. Ὄρθρος, Θ.Λειτουργία Ἁγ.Ἰωάν. Χρυσοστόμου
                                    6:00-7:00μ.μ.     Πανηγυρικός Ἑσπερινός

 • 1/1/2020 Τετάρτη     7:00-10:00π.μ.   Ἡ κατά σάρκα περιτομή τοῦ Κυρίου. Μνήμη τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Ὄρθρος, Θ.Λειτουργία Μ. Βασιλείου, Δοξολογία ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου ἔτους. Κοπή Βασιλόπιτας
 • 2/ 1/2020 Πέμπτη     7:00-8:00π.μ.     Ὄρθρος
 • 3/1/2020 Παρασκ.     7:00-9:00π.μ      Ὄρθρος, Μεγάλες Ὧρες Θεοφανείων
 • 4/1/2020 Σάββατο     7:00-9:00π.μ.     Ὄρθρος, Θ.Λειτουργία Ἁγ.Ἰωάν. Χρυσοστόμου
 • 5/1/2020 Κυριακή      7:00-10:30π.μ.   Ὄρθρος, Θ.Λειτουργία Ἁγ.Ἰωάν. Χρυσοστόμου, Μέγας Ἁγιασμός 
                                 6:00-7:00μ.μ.     Πανηγυρικός Ἑσπερινός
 • 6/1/2020 Δευτέρα     7:00-10:30π.μ.  † Τά Ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὄρθρος, Θ.Λειτουργία Μ. Βασιλείου, Μέγας Ἁγιασμός
 • 7/1/2020 Τρίτη         7:00-10:00π.μ.   Ἡ σύναξις τοῦ Τιμίου Προδρόμου. Ὄρθρος, Θ.Λειτουργία

(Καθ’ ὅλη τή διάρκεια τοῦ Δωδεκαημέρου ὁ Ἑσπερινός θά τελεῖται καθημερινά 6:00-6:45μ.μ, ἐκτός ἀπό τίς 24/12/2018 πού ὁ ἑσπερινός τελεῖται τό πρωΐ)

 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020 (μετά τό Δωδεκαήμερο)


11/1 Σάββατο      Θεοδοσίου ὁσίου τοῦ κοινοβιάρχου
12/1 Κυριακή    † Τατιανῆς μάρτυρος
14/1 Τρίτη           Ἀπόδοσις τῶν Θεοφανείων, τῶν ἐν Σινὰ καὶ Ῥαϊθὼ ἀναιρεθέντων πατέρων
17/1 Παρασκευὴ  † Ἀντωνίου ὁσίου τοῦ μεγάλου, Γεωργίου νεομάρτυρος τοῦ ἐν Ἰωαννίνοις
18/1 Σάββατο      † Ἀθανασίου καί Κυρίλλου πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας


19/1 Κυριακή   Μακαρίου ὁσίου τοῦ Αἰγυπτίου, Μάρκου Ἐφέσσου τοῦ Εὐγενικοῦ
20/1 Δευτέρα      Εὐθυμίου ὁσίου τοῦ μεγάλου
25/1 Σάββατο     † Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου (Ναζιανζινοῦ)


26/1 Κυριακή   Ξενοφῶντος ὁσίου καὶ τῆς συνοδείας αὐτοῦ, Κλήμεντος ὁσίου τοῦ Ἀθηναίου
27/1 Δευτέρα     † Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ἀρχιεπισκόπου Κων/πόλεως (ἀνακομιδὴ λειψάνου)
30/1 Πέμπτη      † Τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν, ἀνάμνησις τῆς ἐν Τήνῳ εὑρέσεως τῆς εἰκόνος τῆς Θεοτόκου

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

Τὴν Τετάρτη 29/1 πρὸς Πέμπτη 130/1 ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, στό Παρεκκλήσιο τῆς Φοιτητικῆς Ἑστίας (ΦΕΠΑ), θά πραγματοποιηθεῖ Ἱερά Ἀγρυπνία ἀπό 9:30μ.μ. ἔως 12:30π.μ.


Ὄρθρος: Κάθε πρωΐ 07:00
Ἑσπερινός: Κάθε ἀπόγευμα 18:00 (χειμερινή) - 19:00 (θερινή ώρα)
Θεία ΛειτουργίαΚυριακή 07:00-10:00   (Καθημερινές 07:00-09:00)

Τὸ προσκλητήριό μας ἀπευθύνεται κυρίως σὲ συζύγους καὶ σὲ νέους καὶ νέες μὲ σκοπὸ ν᾿ ἀποκτήσουν πνευματικὰ κριτήρια καὶ ἐφόδια γιὰ τὴν ἔγγαμη ζωή τους.


Ὅλες οἱ συνάξεις θά γίνονται ἡμέρα Τρίτη (ἐκτός την Δευτέρα στις 17/2) καὶ ὥρα 7:00 - 9:00 μ.μ. στό Ἐνοριακὸ Πνευματικὸ Κέντρο [Πολυφήμου & Μαικήνα 140. (τηλ: 210-7783745, 210-7793332)]

Κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ὁμιλιῶν θὰ λειτουργήσει πρόγραμμα φύλαξης - δημιουργικῆς ἀπασχόλησης καὶ ἀναγνωστηρίου τῶν ἀνηλίκων τέκνων τῶν συμμετεχόντων στὸ Ε.ΚΕ.Σ.Ο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ 2019-2020