Μαθητικὸς Διαγωνισμὸς γιὰ τὸ ἑνιαῖο τῆς γλώσσης μας καὶ τὴν ἀξία τοῦ βιβλίου

Στὰ πλαίσια τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν 100χρονων τοῦ Ἱ. Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γερασίμου θὰ διενεργηθεῖ διαγωνισμὸς γιὰ τὸ ἑνιαῖο τῆς γλώσσης μας καὶ τὴν ἀξία τοῦ βιβλίου μεταξὺ μαθητῶν Δημοτικοῦ, Γυμνασίου καὶ Λυκείου.

Γιά του ὅρους τοῦ διαγωνισμοῦ βλέπε στίς ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

- Παράδειγμα Διαγωνισμού

1919-2019: 100 χρόνια Ιερού Ναού Αγίου Γερασίμου Ιλισσίων

Τό Εκκλησιαστικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ἑορτασμό των 100 χρόνων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μας 

από 12 έως 20 Οκτωβρίου 2019

Τα νέα μας

Θὰ βραβεύονται οἱ τρεῖς πρῶτοι ἑκάστης βαθμίδος γιὰ τὴν ὀρθότητα τῶν ἀπαντήσεων ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν προτεραιότητα τοῦ χρόνου.
Τὰ ἔπαθλα τῶν πρωτευόντων τοῦ Δημοτικοῦ θὰ εἶναι ἀξίας περίπου τριακοσίων εὐρῶ στὸν πρῶτο, διακοσίων στὸν δεύτερο καὶ ἑκατὸ στὸν τρίτο· τὰ ἔπαθλα τῶν πρωτευόντων τοῦ Γυμνασίου θὰ εἶναι ἀξίας περίπου τετρακοσίων εὐρῶ στὸν πρῶτο, τριακοσίων στὸν δεύτερο καὶ διακοσίων στὸν τρίτο· καὶ τὰ ἔπαθλα τῶν πρωτευόντων τοῦ Λυκείου θὰ εἶναι ἀξίας περίπου πεντακοσίων εὐρῶ στὸν πρῶτο, τετρακοσίων στὸν δεύτερο καὶ τριακοσίων στὸν τρίτο.
Ἐπιπλέον, θὰ βραβευθοῦν διὰ κληρώσεων μεταξὺ ὅλων τῶν συμμετεχόντων πέντε ἐκ τοῦ Δημοτικοῦ, πέντε ἐκ τοῦ Γυμνασίου καὶ πέντε ἐκ τοῦ Λυκείου, μὲ ἔπαθλα ἀξίας ἑκατό (100) εὐρῶ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σέ κάθε διαγωνιζόμενο θά δωθεῖ ἕνα φυλλάδιο μέ τρία (3) παιχνίδια, στά ὁποῖα καλεῖται νά δώσει [τίς σωστές] ἀπαντήσεις (βάσει τῶν ὁποίων θά κριθεῖ).
Στό φυλλάδιο θά περιλαμβάνεται ἐπιπλέον καί ἕνα θέμα ἀνάπτυξης τό ὁποῖο δέν θά βαθμολογηθεῖ.
Τά παιχνίδια αὐτά σκοπό ἔχουν νά μᾶς φέρουν πιό κοντά καί σέ ζωντανή σχέση μέ τήν γλῶσσα μας καί μέ τό βιβλίο.

Στό πρῶτο παιχνίδι θά δίνεται ἕνα μικρό κείμενο στό ὁποῖο ὁ διαγωνιζόμενος θά ἀναζητήσει λέξεις τοῦ κειμένου, πού ἔχουν ἐτυμολογική συγγένεια μέ λέξεις πού θά ἔχουν ἐπιλεχθεῖ, ὥστε νά γίνεται φανερό καί κατανοητό το ἑνιαῖο τῆς γλώσσης ἀπό τήν ἀρχαιότητα ἕως τίς μέρες μας, καί ὅτι εἶναι ἀπαράδεκτος ὁ χωρισμός σέ ἀρχαία καί νέα.

Στό δεύτερο παιχνίδι θά δίνονται ἀποσπάσματα, τά ὁποῖα θά εἶναι σχετικά μέ ἕνα θέμα, ὅπως γιά παράδειγμα τή φιλομάθεια-ἐκπαίδευση, τή φιλοπατρία, τό φιλότιμο, ἀπό διάφορα βιβλία, καί ὁ διαγωνιζόμενος ἀφοῦ ἔρθει σέ ἄμεση καί ζωντανή ἐπαφή μέ τά βιβλία, καλεῖται νά ἀντιστοιχίσει τά ἀποσπάσματα μέ τά βιβλία.

Στό τρίτο παιχνίδι ὁ διαγωνιζόμενος καλεῖται νά ἐπιλύσει ἕνα σταυρόλεξο ἤ μία ἀκροστοιχίδα. Οἱ λέξεις πού ἀναζητοῦνται στό παιχνίδι αὐτό συνήθως θά ἀφοροῦν τήν γλῶσσα, τήν ἱστορία μας ἤ καί τή ζωή τοῦ Ἁγίου τῆς ἐνορίας μας.

Νά σημειωθεῖ ὅτι οἱ διαγωνιζόμενοι μποροῦν νά προσέρχονται στήν βιβλιοθήκη - ἀναγνωστήριο τοῦ Ἐνοριακοῦ Κέντρου πού βρίσκεται στό πλάι τοῦ ναοῦ (Μαικῆνα 146, 3ος ὄροφος) καί νά ἀναζητήσουν τά σχετικά βιβλία. Ἡ Δανειστική Βιβλιοθήκη - Ἀναγνωστήριο λειτουργεῖ καθημερινά 19:00-21:00 καί τίς Κυριακές 10:00-12:00.

Παραδείγματα τέτοιων παιχνιδιῶν θά ἀρχίσουν νά ἀναρτῶνται στήν ἰστοσελίδα τοῦ ναοῦ τίς προσεχεῖς ἑβδομάδες.

Παραλαβή - Παράδοση
Τά δελτία θά διαμοιραστοῦν στούς μαθητές τήν 11η Σεπτεμβρίου, στά σχολεῖα, καί θά παραδίδονται συμπληρωμένα ἀπὸ 14 ἔως 25 Σεπτεμβρίου 2019:

  • στά γραφεῖα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, καθημερινά, ἀπό 9:00–12:00 καί ἀπό 18:00–20:00
  • στό ἰσόγειο τοῦ Ἐνοριακοῦ Κέντρου (ὁδ. Μαικῆνα 146 & Πολυφήμου), καθημερινά ἀπό 19:00–21:00 καί τίς Κυριακές ἀπό 10:00–12:00.

 

Περισσότερες πληροφορίες καί ἐρωτήσεις στὸ τηλ. 210-7793332 καί στὸ email naosag at otenet.gr.

ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

1/6 Σάββατο    Ἰουστίνου φιλοσόφου καί μάρτυρος
2/6 Κυριακή † (Τοῦ Τυφλοῦ) Κωνσταντίνου νεομ.

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Τήν Τρίτη 4/6 πρός Τετάρτη 5/6, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα, στόν Ἱερό Ναό, θά τελεστεῖ ἱερά ἀγρυπνία, ἀπό 9:30 μμ ἕως 12:30 πμ.


(Τό πρωΐ δέν θά ἔχει Θεία Λειτουργία)

6/6 Πέμπτη † Ἡ Ἀνάληψις τοῦ Κυρίου
8/6 Σάββατο Ἀνακομιδή τῶν λειψάνων Θεοδώρου στρατηλάτου, Καλλιόπης μάρτυρος

9/6 Κυριακή † Τῶν ἁγίων 318 θεοφόρων πατέρων τῆς Α’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου
11/6 Τρίτη      Βαρθολομαίου καί Βαρνάβα ἀποστόλων
15/6 Σάββατο (Ψυχοσάββατο) Αὐγουστίνου ἐπισκ.

16/6 Κυριακή † Ἡ ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς
17/6 Δευτέρα    † Τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
22/6 Σάββατο   Ἀπόδοσις τῆς Πεντηκοστῆς

23/6 Κυριακή † Τῶν Ἁγίων Πάντων
24/6 Δευτέρα   † Τό Γενέθλιον τοῦ Προδρόμου
29/6 Σάββατο   Πέτρου καί Παύλου τῶν Ἀποστόλων

30/6 Κυριακή † Σύναξις τῶν ἁγίων ἐνδόξων 12 ἀποστόλων


Ὄρθρος: Κάθε πρωΐ 07:00
Ἑσπερινός: Κάθε ἀπόγευμα 18:00 (χειμερινή) - 19:00 (θερινή ώρα)
Θεία ΛειτουργίαΚυριακή 07:00-10:00   (Καθημερινές 07:00-09:00)

Ὅλες οἱ συνάξεις θά γίνονται ἡμέρα Τρίτη καὶ ὥρα 7:00 - 9:00 μ.μ. στό Ἐνοριακὸ Πνευματικὸ Κέντρο , Πολυφήμου & Μαικήνα 140. (τηλ: 210-7783745, 210-7793332)

Τὸ προσκλητήριό μας ἀπευθύνεται κυρίως σὲ συζύγους καὶ σὲ νέους καὶ νέες μὲ σκοπὸ ν᾿ ἀποκτήσουν πνευματικὰ κριτήρια καὶ ἐφόδια γιὰ τὴν ἔγγαμη ζωή τους. 
Kατὰ τὴν διάρκεια τῶν ὁμιλιῶν θὰ λειτουργήσει πρόγραμμα φύλαξης - δημιουργικῆς ἀπασχόλησης καὶ ἀναγνωστηρίου τῶν ἀνηλίκων τέκνων τῶν συμμετεχόντων στὸ Ε.ΚΕ.Σ.Ο.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΩΝ 2018-2019