Τα νέα μας

NΟEMBΡΙΟΣ 2017

1/11 Τετάρτη           † Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ τῶν ἀναργύρων, Δαυίδ ὁσίου τοῦ ἐν Εὐβοία
4/11 Σάββατο          Ἰωαννικίου ὁσίου, Γεωργίου (Καρσλίδη) ὁσίου τοῦ ἐν Δράμα

5/11 Κυριακή         † Γαλακτίωνος καί Ἐπιστήμης μαρτύρων
8/11 Τετάρτη           † Σύναξις τῶν ἀρχαγγέλων Μιχαήλ, Γαβριήλ καί τῶν λοιπῶν ἀσωμάτων δυνάμεων
9/11 Πέμπτη            Νεκταρίου Πενταπόλεως τοῦ ἐν Αἰγίνῃ, Ματρώνης ὁσίας, Θεοκτίστης τῆς Λεσβίας
10/11 Παρασκευή     Ἀρσενίου ὁσίου τοῦ Καππαδόκου
11/11 Σάββατο         Μηνᾶ, Βίκτωρος καί Βικεντίου μαρτύρων

12/11 Κυριακή      † Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας, Νείλου ὁσίου τοῦ μυροβλύτου.
13/11 Δευτέρα         † Ἰωάννου ἀρχιεπισκόπου Κωνστ/πόλεως τοῦ Χρυσοστόμου
14/11 Τρίτη             † Φιλίππου τοῦ ἀποστόλου, Γρηγορίου ἀρχιεπ. Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ

15/11 Τετάρτη      ἄρχεται τό Ἱερόν Σαρανταλείτουργον

Σημείωση: Στίς 28 Νοεμβρίου καί 19 Δεκεμβρίου ἡ Θεία Λειτουργία θά τελεσθεῖ 6:00-8:00π.μ.