Τα νέα μας

Στό Ἐνοριακό Κέντρο τῆς ἐνορίας μας θά πραγματοποιηθοῦν διαλέξεις μέ θέματα προληπτικῆς ἱατρικῆς.
Ὅσοι ἐνδιαφέρονται μποροῦν νά δηλώσουν συμμετοχή στό Γραφεῖο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ κάθε απόγευμα μετά τον Εσπερινό μέχρι 31 Οκτωβρίου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ

 

1) Τσίγκανος Γεώργιος: Λέκτορας Σ.Ε.Φ.Α. & Φυσικοθεραπευτής.
Σάββατο 10/11/2018 16:45 -18:00 Θέμα: Ἄσκηση καὶ Τρίτη ἡλικία – Πτώσεις καὶ συνέπειες.

2) Καψάλη Τρισεύγενη: Εἰδικὸς Ἀλλεργιολόγος. Τ.Διευθ. Νοσοκομείου ΝΙΜΙΤΣ
Σάββατο 24/11/2018 16:45 -18:00 Θέμα: Ἀναπνευστικὲς ἀλλεργίες.

3) Δημοπουλος Σταῦρος: Παθολόγος – Ἐντατικολόγος. Ἐπιμελητὴς Ὠνασείου θεραπευτηρίου.
Σάββατο 15/12/2018 16:45 -18:00 Θέμα: Πρόληψη καὶ ἀντιμετώπισης ὑπέρτασης.

Ἐπίσης θὰ ἐκπονηθεῖ πρόγραμμα γιὰ τὴν χρονικὴ περίοδο Ἰανουαρίου - Μαρτίου 2019, μὲ τοὺς ἑξῆς ἰατρικοὺς ἐπιστήμονες καὶ μὲ τὰ κάτωθι θέματα:

α) Κορομπάκη Ἑλένη – Παθολόγος Ἐπιμελήτρια Νοσοκ. Ἀλεξάνδρα
Θέμα: Πρόληψη καί πρώιμη διάγνωση ἐγκεφαλικῶν.

β) Σκούρτης Γεώργιος – Ἀγγειοχειροῦργος
Θέμα: Παθήσεις τῶν περιφερειακῶν ἀρτηριῶν.

γ) Παπαδοπούλου Αἰκατερίνη – Σμαραγδή. - Νευροβιολόγος
Θέμα: Ἄνoια – Ἀλτσχάιμερ;.

δ) Κωνσταντοπούλου Παναγιώτα – Παθολόγος / Διαβητολόγος
Θέμα: Πρόληψη μεταβολικῶν νοσημάτων καὶ διατροφή.

ε) Μπουγουλιᾶς Κωνσταντῖνος – Ὀρθοπαιδικὸς Ἀναπλ. Διευθυντὴς Ν.Ν.Α.
Θέμα: Παθήσεις σπονδυλικῆς στήλης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ ΚΑΘΕ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΩΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ