Τα νέα μας

Στό Ἐνοριακό Κέντρο τῆς ἐνορίας μας θά πραγματοποιηθοῦν διαλέξεις μέ θέματα προληπτικῆς ἱατρικῆς.
Ὅσοι ἐνδιαφέρονται μποροῦν νά δηλώσουν συμμετοχή στό Γραφεῖο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ κάθε απόγευμα 

EΠΟMENH OMIΛΙΑ

Σάββατο 23/03/2019 (16:45 -18:00)
Θέμα: Πρόληψη μεταβολικῶν νοσημάτων καὶ διατροφή
Κωνσταντοπούλου Παναγιώτα – Παθολόγος / Διαβητολόγος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

1) Τσίγκανος Γεώργιος: Λέκτορας Σ.Ε.Φ.Α. & Φυσικοθεραπευτής.
Σάββατο 10/11/2018 (16:45 -18:00) Θέμα: Ἄσκηση καὶ Τρίτη ἡλικία – Πτώσεις καὶ συνέπειες

2) Καψάλη Τρισεύγενη: Εἰδικὸς Ἀλλεργιολόγος. Τ.Διευθ. Νοσοκομείου ΝΙΜΙΤΣ
Σάββατο 1/12/2018 (16:45 -18:00) Θέμα: Ἀναπνευστικὲς ἀλλεργίες

3) Δημόπουλος Σταῦρος: Παθολόγος – Ἐντατικολόγος. Ἐπιμελητὴς Ὠνασείου θεραπευτηρίου.
Σάββατο 15/12/2018 (16:45 -18:00) Θέμα: Πρόληψη καὶ ἀντιμετώπισης ὑπέρτασης

4) Μπουγουλιᾶς Κωνσταντῖνος – Ὀρθοπαιδικὸς Ἀναπλ. Διευθυντὴς Ν.Ν.Α.
Σάββατο 26/01/2019 (16:45 -18:00) Θέμα: Παθήσεις σπονδυλικῆς στήλης

5) Σκούρτης Γεώργιος – Ἀγγειοχειροῦργος
Σάββατο 16/02/2019 (16:45 -18:00) Θέμα: Παθήσεις τῶν περιφερειακῶν ἀρτηριῶν

6) Κωνσταντοπούλου Παναγιώτα – Παθολόγος / Διαβητολόγος
Σάββατο 23/03/2019 (16:45 -18:00) Θέμα: Πρόληψη μεταβολικῶν νοσημάτων καὶ διατροφή