Στό Ἐνοριακό Κέντρο τῆς ἐνορίας μας θά πραγματοποιηθοῦν διαλέξεις μέ θέματα προληπτικῆς ἱατρικῆς.
Ὅσοι ἐνδιαφέρονται μποροῦν νά δηλώσουν συμμετοχή στό Γραφεῖο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ κάθε απόγευμα 

EΠΟMENH OMIΛΙΑ

Σάββατο 23/03/2019 (16:45 -18:00)
Θέμα: Πρόληψη μεταβολικῶν νοσημάτων καὶ διατροφή
Κωνσταντοπούλου Παναγιώτα – Παθολόγος / Διαβητολόγος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

1) Τσίγκανος Γεώργιος: Λέκτορας Σ.Ε.Φ.Α. & Φυσικοθεραπευτής.
Σάββατο 10/11/2018 (16:45 -18:00) Θέμα: Ἄσκηση καὶ Τρίτη ἡλικία – Πτώσεις καὶ συνέπειες

2) Καψάλη Τρισεύγενη: Εἰδικὸς Ἀλλεργιολόγος. Τ.Διευθ. Νοσοκομείου ΝΙΜΙΤΣ
Σάββατο 1/12/2018 (16:45 -18:00) Θέμα: Ἀναπνευστικὲς ἀλλεργίες

3) Δημόπουλος Σταῦρος: Παθολόγος – Ἐντατικολόγος. Ἐπιμελητὴς Ὠνασείου θεραπευτηρίου.
Σάββατο 15/12/2018 (16:45 -18:00) Θέμα: Πρόληψη καὶ ἀντιμετώπισης ὑπέρτασης

4) Μπουγουλιᾶς Κωνσταντῖνος – Ὀρθοπαιδικὸς Ἀναπλ. Διευθυντὴς Ν.Ν.Α.
Σάββατο 26/01/2019 (16:45 -18:00) Θέμα: Παθήσεις σπονδυλικῆς στήλης

5) Σκούρτης Γεώργιος – Ἀγγειοχειροῦργος
Σάββατο 16/02/2019 (16:45 -18:00) Θέμα: Παθήσεις τῶν περιφερειακῶν ἀρτηριῶν

6) Κωνσταντοπούλου Παναγιώτα – Παθολόγος / Διαβητολόγος
Σάββατο 23/03/2019 (16:45 -18:00) Θέμα: Πρόληψη μεταβολικῶν νοσημάτων καὶ διατροφή