ΘΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

1/6 Σάββατο    Ἰουστίνου φιλοσόφου καί μάρτυρος
2/6 Κυριακή † (Τοῦ Τυφλοῦ) Κωνσταντίνου νεομ.

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Τήν Τρίτη 4/6 πρός Τετάρτη 5/6, ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα, στόν Ἱερό Ναό, θά τελεστεῖ ἱερά ἀγρυπνία, ἀπό 9:30 μμ ἕως 12:30 πμ.


(Τό πρωΐ δέν θά ἔχει Θεία Λειτουργία)

6/6 Πέμπτη † Ἡ Ἀνάληψις τοῦ Κυρίου
8/6 Σάββατο Ἀνακομιδή τῶν λειψάνων Θεοδώρου στρατηλάτου, Καλλιόπης μάρτυρος

9/6 Κυριακή † Τῶν ἁγίων 318 θεοφόρων πατέρων τῆς Α’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου
11/6 Τρίτη      Βαρθολομαίου καί Βαρνάβα ἀποστόλων
15/6 Σάββατο (Ψυχοσάββατο) Αὐγουστίνου ἐπισκ.

16/6 Κυριακή † Ἡ ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς
17/6 Δευτέρα    † Τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
22/6 Σάββατο   Ἀπόδοσις τῆς Πεντηκοστῆς

23/6 Κυριακή † Τῶν Ἁγίων Πάντων
24/6 Δευτέρα   † Τό Γενέθλιον τοῦ Προδρόμου
29/6 Σάββατο   Πέτρου καί Παύλου τῶν Ἀποστόλων

30/6 Κυριακή † Σύναξις τῶν ἁγίων ἐνδόξων 12 ἀποστόλων


Ὄρθρος: Κάθε πρωΐ 07:00
Ἑσπερινός: Κάθε ἀπόγευμα 18:00 (χειμερινή) - 19:00 (θερινή ώρα)
Θεία ΛειτουργίαΚυριακή 07:00-10:00   (Καθημερινές 07:00-09:00)