Μαθητικὸς Διαγωνισμὸς γιὰ τὸ ἑνιαῖο τῆς γλώσσης μας καὶ τὴν ἀξία τοῦ βιβλίου

Στὰ πλαίσια τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν 100χρονων τοῦ Ἱ. Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γερασίμου θὰ διενεργηθεῖ διαγωνισμὸς γιὰ τὸ ἑνιαῖο τῆς γλώσσης μας καὶ τὴν ἀξία τοῦ βιβλίου μεταξὺ μαθητῶν Δημοτικοῦ, Γυμνασίου καὶ Λυκείου.

 

Γιά του ὅρους τοῦ διαγωνισμοῦ βλέπε στίς ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ...

 

1919-2019: 100 χρόνια Ιερού Ναού Αγίου Γερασίμου Ιλισσίων

Τό Εκκλησιαστικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ἑορτασμό των 100 χρόνων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μας 

από 12 έως 20 Οκτωβρίου 2019

Τα νέα μας

ΜΑΪΟΣ 2019
1/5 Τετάρτη     † Ἰερεμίου τοῦ προφήτου
2/5 Πέμπτη      † Ἀνακομιδή ἱερῶν λειψάνων Μ. Ἀθανασίου
3/5 Παρασκευή † Ὑπεραγίας Θεοτόκου Ζωοδόχου Πηγῆς
4/5 Σάββατο     † Πελαγίας μάρτυρος

5/5 Κυριακή     † ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΤΟΥ ANTIΠΑΣΧΑ Εἰρήνης μεγαλομάρτυρος, Ἐφραίμ ὁσιομάρτ.
6/5 Δευτέρα     Σοφίας ὁσίας τῆς ἐν Κλεισούρᾳ
8/5 Τετάρτη     † Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, Ἀρσενίου ὁσίου
11/5 Σάββατο   † Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου τῶν ἱσαποστόλων

12/5 Κυριακή    † ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Τῶν ἁγίων μυροφόρων γυναικῶν

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Τὴν Πέμπτη 16/5 πρὸς Παρασκευὴ 17/5, ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τοῦ ἁγίου Ἀθανασίου ἀρχιεπ. Χριστιανουπόλεως, στὸν Ἱερὸ Ναό, θὰ τελεστεῖ ἱερὰ ἀγρυπνία, ἀπὸ 9:00μ.μ. ἔως 12:30π.μ.
Τὸ πρωΐ δὲν θὰ ἔχει Θεία Λειτουργία.

18/5 Σάββατο   Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῶν μυροφόρων

19/5 Κυριακή   † ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Μνεία τῆς τοῦ παραλύτου θεραπείας
21/5 Τρίτη       † Κωσταντίνου καί Ἑλένης τῶν ἱσαποστόλων
22/5 Τετάρτη   † Ἡ ἑορτή τῆς Μεσοπεντηκοστῆς
25/5 Σάββατο   Ἡ γ΄ εὕρεσις τῆς τ.κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου

26/5 Κυριακὴ   † ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Ἡ τῆς Σαμαρείτιδος ἑορτὴ