Τα νέα μας

 • 22/12/2019 Κυριακὴ   7:00-10:00π.μ.    Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία Ἁγ. Ἰωάν. Χρυσοστόμου
 • 23/12/2019 Δευτέρα   7:00-9:00π.μ.     Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία Ἁγ. Ἰωάν. Χρυσοστόμου
                                  9:00μμ-12:30     Ὄρθρος, Μεγάλες Ὧρες τῶν Χριστουγέννων, Ἑσπερινός, Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου
 • 24/12/2019 Τρίτη       6:30-9:30π.μ.     Ὄρθρος, Μεγάλες Ὧρες τῶν Χριστουγέννων, Ἑσπερινός, Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου 
 • 25/12/2019 Τετάρτη   5:00-8:30π.μ.   † Ἡ κατά σάρκα Γέννησις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ προσκύνησις τῶν Μάγων. Μνήμη τῶν Ποιμένων Ὄρθρος τῶν Χριστουγέννων, Θεία Λειτουργία Ἁγ.Ἰωάν. Χρυσοστόμου
 • 26/12/2019 Πέμπτη    7:00-9:00π.μ.     Ἡ σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία
 • 27/12/2019 Παρασκ.   7:00-9:00π.μ    Μνήμη τοῦ Ἁγ. Πρωτομάρτυρος Στεφάνου Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία
 • 28/12/2019 Σάββατο   7:00-9:00π.μ.     Ὄρθρος, Θ.Λειτουργία Ἁγ.Ἰωάν. Χρυσοστόμου
 • 29/12/2019 Κυριακή    7:00-10:00π.μ.   Ὄρθρος, Θ.Λειτουργία Ἁγ.Ἰωάν. Χρυσοστόμου
 • 30/12/2019 Δευτέρα   7:00-8:00π.μ      Ὄρθρος
 • 31/12/2019 Τρίτη       7:00-9:00π.μ.     Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων. Ὄρθρος, Θ.Λειτουργία Ἁγ.Ἰωάν. Χρυσοστόμου
                                    6:00-7:00μ.μ.     Πανηγυρικός Ἑσπερινός

 • 1/1/2020 Τετάρτη     7:00-10:00π.μ.   Ἡ κατά σάρκα περιτομή τοῦ Κυρίου. Μνήμη τοῦ Μεγάλου Βασιλείου. Ὄρθρος, Θ.Λειτουργία Μ. Βασιλείου, Δοξολογία ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου ἔτους. Κοπή Βασιλόπιτας
 • 2/ 1/2020 Πέμπτη     7:00-8:00π.μ.     Ὄρθρος
 • 3/1/2020 Παρασκ.     7:00-9:00π.μ      Ὄρθρος, Μεγάλες Ὧρες Θεοφανείων
 • 4/1/2020 Σάββατο     7:00-9:00π.μ.     Ὄρθρος, Θ.Λειτουργία Ἁγ.Ἰωάν. Χρυσοστόμου
 • 5/1/2020 Κυριακή      7:00-10:30π.μ.   Ὄρθρος, Θ.Λειτουργία Ἁγ.Ἰωάν. Χρυσοστόμου, Μέγας Ἁγιασμός 
                                 6:00-7:00μ.μ.     Πανηγυρικός Ἑσπερινός
 • 6/1/2020 Δευτέρα     7:00-10:30π.μ.  † Τά Ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὄρθρος, Θ.Λειτουργία Μ. Βασιλείου, Μέγας Ἁγιασμός
 • 7/1/2020 Τρίτη         7:00-10:00π.μ.   Ἡ σύναξις τοῦ Τιμίου Προδρόμου. Ὄρθρος, Θ.Λειτουργία

(Καθ’ ὅλη τή διάρκεια τοῦ Δωδεκαημέρου ὁ Ἑσπερινός θά τελεῖται καθημερινά 6:00-6:45μ.μ, ἐκτός ἀπό τίς 24/12/2018 πού ὁ ἑσπερινός τελεῖται τό πρωΐ)