Τα νέα μας

Σεβαστοὶ καὶ ἀγαπητοὶ μας ἐνορίτες,
οἱ ἐγγὺς καὶ οἱ μακράν (γεωγραφικὰ καὶ κατὰ συνείδησιν), γιὰ μᾶς τοὺς ἐφημερίους σας ἐσεῖς εἶσθε ἡ ζωντανὴ παρουσία τοῦ Ἁγίου μας.

Συνεχόμενοι ἀπὸ αἰσθήματα ἀγάπης καὶ συμπόνοιας πκαὶ συναίσθηση εὐθύνης, ἀπευθυνόμεθα πρὸς ὅλους καὶ στὸν καθένα χωριστά, εὐχόμενοι τὴν ἐφετεινὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα καὶ τὸ Ἅγιον Πάσχα νὰ τὸ ζήσουμε μὲ ὑπομονή, ἐλπίδα καὶ χαρμολύπη, ζητῶντας τὴν ἐπιείκειαν σας γιὰ τὴν ὅποια ἀνεπάρκειά μας.
Ἀρκετὸν καιρὸν τώρα βιώνουμε μαζὶ μὲ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα δυσερμήνευτες καταστάσεις καὶ συναισθήματα.
Παρὰ ταῦτα καὶ παρὰ τὸν ἐγκλεισμὸν μας καὶ τὸ κλείσιμο τῶν Ἐκκλησιῶν, ὁ Θεὸς εἶναι παρών, παρακολουθεῖ τὸν «κανόνα» μας καὶ ἀναμένει τὴν συναίσθηση τοῦ μεγέθους τῆς ἀποστασίας μας.

Τὸ ἔλεός Του ἐπιτρέπει νὰ βιώσουμε ἐφέτος τὰ Ἅγια Πάθη καὶ τὴν Ἁγία Ἀνάστασή Του, ὄχι παρόντες στὶς ἐκκλησίες μας, ἀλλὰ νὰ παρακολουθήσουμε τὶς Ἀκολουθίες ἀπὸ τὰ σπίτια μας ἀπὸ τὸ διαδίκτυο, ὡς ἀσθενεῖς καὶ δι’ εὐλόγους αἰτίας ἀπολελλυμένοι καὶ ἐν μετανοίᾳ ὡς ἔχοντες κανόνα. Οἱ καθιερωμένες Ἀκολουθίες τῆς Μ. Ἑβδομάδος στὸν Ἱερὸ Ναὸ μας θὰ τελοῦνται κεκλεισμένων τῶν θυρῶν

τὸ πρωΐ 7:00 ἔως 9:00 καὶ τὸ ἀπόγευμα 6:30 ἔως 9:00, πλὴν τῆς Μ. Τετάρτης ποὺ τὸ Ἱερόν Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου θὰ τελεστεῖ 8 ἔως 9 τὸ πρωΐ καὶ τῆς Μ. Παρασκευῆς ποὺ τὸ πρωΐ οἱ Μ. Ὥρες καὶ ὁ Ἑσπερινὸς τῆς Ἀποκαθήλωσης θὰ εἶναι 8:00 ἔως 12:00 καὶ τὸ βράδυ τοῦ Μ. Σαββάτου ἡ ἀκολουθία τῆς Πανυχίδος τῆς Ἀναστάσεως καὶ ἡ Θεία Λειτουργία θά εἶναι 11:00 ἔως 2:00π.μ.

Μὲ πόνο ἀλλὰ καὶ μέ ἐλπίδα εἰς τὸ ἕλεος τοῦ Θεοῦ, εὐχόμεθα Καλή Ἀνάσταση. 

Μὲ πατρικὲς εὐχὲς

Οἱ ἐφημέριοι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
π. Γεώργιος Καλαντζῆς
π. Σάββας Γεωργιάδης
π. Γεώργιος Ἀνάγνου