Τα νέα μας

17/5 Κυριακή 7:00-9:30π.μ. †ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ, Ἀθανασίου ἀρχ. Χριστιανουπόλεως
ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ: Τὴν Τρίτη 19/5 πρὸς Τετάρτη 20/5 (10:00μ.μ.-12:30π.μ.), ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῆς Ἀποδόσεως τῆς Μεσοπεντηκοστῆς, στὸν Ἱερὸ Ναό, θὰ τελεστεῖ ἱερὰ ἀγρυπνία
ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ: Τὴν Τετάρτη 20/5 πρὸς Πέμπτη 21/5 (10:00μ.μ.-12:30π.μ.), ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῶν ἁγίων Κωσταντίνου καί Ἑλένης τῶν ἱσαποστόλων, στὸν Ἱερὸ Ναό, θὰ τελεστεῖ ἱερὰ ἀγρυπνία,
21/5 Πέμπτη 7:00-9:30π.μ. † Κωσταντίνου καί Ἑλένης τῶν ἱσαποστόλων
23/5 Σάββατο 7:00-9:00π.μ. Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Σαμαρείτιδος
ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ: Τό Σάββατο 23/5 πρὸς Κυριακή 24/5 (10:00μ.μ.-12:30π.μ.), στὸν Ἱερὸ Ναό, θὰ τελεστεῖ ἱερὰ ἀγρυπνία

24/5 Κυριακή 7:00-9:30π.μ. † ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, τοῦ Τυφλοῦ
25/5 Δευτέρα 7:00-9:00π.μ. Ἡ γ΄ εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου
ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ: Τὴν Τρίτη 26/5 πρὸς Τετάρτη 27/5 (9:30μ.μ.-12:30π.μ.), ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα, στὸν Ἱερὸ Ναό, θὰ τελεστεῖ ἱερὰ ἀγρυπνία. Τὸ πρωΐ δὲν θὰ ἔχει Θεία Λειτουργία.
28/5 Πέμπτη 7:00-9:30π.μ. † Ἡ Ἀνάληψις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
30/5 Σάββατο 7:00-9:00π.μ. Ἰσαακίου ὁσίου ἡγουμένου τῆς Ἱ.Μ. Δαλμάτων

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ: Τό Σάββατο 30/5 πρὸς Κυριακή 31/5 (10:00μ.μ.-12:30π.μ.), στὸν Ἱερὸ Ναό, θὰ τελεστεῖ ἱερὰ ἀγρυπνία

31/5 Κυριακή 7:00-9:30π.μ. † ΚΥΡΙΑΚΗ Ζ΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ, Τῶν ἁγίων 318 θεοφόρων πατέρων τῆς Α’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου

Μὲ τὸ δεδομένο ὅτι τὰ περιοριστικὰ μέτρα λόγῳ τῆς λεγόμενης πανδημίας ἰσχύουν ἀκόμη ἐν πολλοῖς, προσερχόμεθα στὶς ὡς ἄνω καθορισμένες λατρευτικὲς εὐκαιρίες μὲ φιλάδελφο πνεῦμα, τηρώντας τὰ γνωστὰ μέτρα συγχρωτισμοῦ καὶ ὑγιεινῆς.

Ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ