Τα νέα μας

1/8 Σάββατο    Τῶν ἁγίων ἑπτά παίδων Μακκαβαίων

2/8 Κυριακή  Ἀνακομιδή τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ πρωτομάρτυρος Στεφάνου
4/8 Τρίτη        Τῶν ἐν Ἐφέσῳ 7 παίδων, Εὐδοκίας ὁσίας
5/8 Τετάρτη    Εὐγενίου ὁσ. Αἰτωλοῦ, Νόννης μητρ. Γρηγορίου Θεολόγου

6/8 Πέμπτη  † Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ
7/8 Παρασκευή Νικάνορος ὁσίου Ἱ.Μ. Ζάβορδας Γρεβενῶν
8/8 Σάββατο    Αἰμιλιανοῦ ἐπισκ. Κυζίκου ὁμολογητοῦ, Τριανταφύλλου νεομ. ἐκ Ζαγορᾶς

9/8 Κυριακή   † Ματθίου τοῦ ἀποστόλου
10/8 Δευτέρα    Λαυρεντίου ἀρχιδιακόνου καί μάρτυρος
11/8 Τρίτη        Νήφωνος ἐπισκ. Κων/πόλεως
12/8 Τετάρτη    Φωτίου καί Ἀνικήτου τῶν μαρτύρων
13/8 Πέμπτη     Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως
14/5 Παρασκευή  Προεόρτια τῆς κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
15/8 Σάββατο   † Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

16/8 Κυριακή   † Γερασίμου τοῦ ἐν Κεφαληνίᾳ
22/8 Σάββατο     Ἀγαθονίκου μάρτυρος καί τῶν σύν αὐτῷ

23/8 Κυριακή  † Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
27/8 Πέμπτη       Ἀνθούσης καί Φανουρίου τῶν μαρτύρων
29/8 Σάββατο     † Μνήμη τῆς ἀποτομῆς τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου καί βαπτιστοῦ Ἰωάννου

30/8 Κυριακή  † Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς ἀποτομῆς τῆς τιμίας κεφαλῆς Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου
31/8 Δευτέρα    Τῆς τιμίας ζώνης τῆς Θεοτόκου

* Στίς 3, 13, 17, καί 20 Αὐγούστου τό πρωΐ δέν θά ἔχει Ὄρθρο.

κάθε απόγευμα θα γίνονται Ιερές Παρακλήσεις 7:00 με 8:00 μ.μ.