Τα νέα μας

1/7 Τετάρτη   † Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ τῶν ἀναργύρων
2/7 Πέμπτη    † Κατάθεσις τῆς τιμίας ἐσθῆτος τῆς Θεοτόκου ἐν Βλαχέρναις
4/7 Σάββατο   Ἀνδρέου ἐπισκ. Κρήτης

5/7 Κυριακή † Ἀθανασίου τοῦ ἐν Ἁγίῳ Ὄρει Ἄθῳ
6/7 Δευτέρα    † Σισόη ὁσίου τοῦ μεγάλου, Λουκίας μάρτ.
7/7 Τρίτη        †Κυριακῆς μεγαλομάρτυρος
11/7 Σάββατο  Εὐφημίας μεγαλομ., Ὄλγας ἰσαποστόλου

12/7 Κυριακή   Πρόκλου καί Ἰλαρίου μαρτ., Παϊσίου Ἁγιορ.
17/7 Παρασκευή † Μαρίνης μεγαλομάρτυρος
18/7 Σάββατο     Αἰμιλιανοῦ, Παύλου, Θεῆς, Οὐαλεντίνης μ.

19/7 Κυριακή   † Τῶν ἁγίων καί θεοφόρων πατέρων τῆς ἐν Χαλκιδόνι Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου
20/7 Δευτέρα      † Ἠλιού προφήτου τοῦ Θεσβίτου
25/7 Σάββατο      † Ἡ κοίμησις τῆς ἁγίας Ἄννης

26/7 Κυριακή   † Παρασκευῆς ὁσιομάρτυρος
27/7 Δευτέρα     † Παντελεήμονος μεγαλομ. τοῦ ἰαματικοῦ

* Στίς 9, 13, 16, 23 καί 30 Ἰουλίου τό πρωΐ δέν θά ἔχει Ὄρθρο.