Τα νέα μας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ὁ Ἱερός Ναός Ἁγίου Γερασίμου Ἰλισίων στά πλαίσια τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν ἑκατό χρόνων Ἐνοριακῆς λειτουργίας, διοργανώνει τριήμερη προσκυνηματική ἐκδρομή μέ λεωφορεῖο στό νησί τῆς Κεφαλλονιᾶς, γιά νά τιμηθεῖ ὁ προστάτης μας Ἅγιος Γεράσιμος.

Ἡ ἀναχώρηση ὁρίστηκε τήν Πέμπτη 29 Αὐγούστου 2019 στίς 9:30 π.μ.
καί ἡ ἐπιστροφή θα γίνει τό Σάββατο 31 Αὐγούστου 2019 στίς 10:30 μ.μ.

Τό κόστος τῆς εκδρομῆς θά εἶναι ἀναλόγως τοῦ ἀριθμοῦ τῶν συμμετεχόντων ἀπό 130 ἔως 150 €.

Παρακαλοῦμε νά δηλώσετε ἄμεσα τήν συμμετοχή σας στό Γραφεῖο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ προκαταβάλλοντας 50 €.
Θά τηρηθεῖ σειρά προτεραιότητας.

Θὰ βραβεύονται οἱ τρεῖς πρῶτοι ἑκάστης βαθμίδος γιὰ τὴν ὀρθότητα τῶν ἀπαντήσεων ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν προτεραιότητα τοῦ χρόνου.
Τὰ ἔπαθλα τῶν πρωτευόντων τοῦ Δημοτικοῦ θὰ εἶναι ἀξίας περίπου τριακοσίων εὐρῶ στὸν πρῶτο, διακοσίων στὸν δεύτερο καὶ ἑκατὸ στὸν τρίτο· τὰ ἔπαθλα τῶν πρωτευόντων τοῦ Γυμνασίου θὰ εἶναι ἀξίας περίπου τετρακοσίων εὐρῶ στὸν πρῶτο, τριακοσίων στὸν δεύτερο καὶ διακοσίων στὸν τρίτο· καὶ τὰ ἔπαθλα τῶν πρωτευόντων τοῦ Λυκείου θὰ εἶναι ἀξίας περίπου πεντακοσίων εὐρῶ στὸν πρῶτο, τετρακοσίων στὸν δεύτερο καὶ τριακοσίων στὸν τρίτο.
Ἐπιπλέον, θὰ βραβευθοῦν διὰ κληρώσεων μεταξὺ ὅλων τῶν συμμετεχόντων πέντε ἐκ τοῦ Δημοτικοῦ, πέντε ἐκ τοῦ Γυμνασίου καὶ πέντε ἐκ τοῦ Λυκείου, μὲ ἔπαθλα ἀξίας ἑκατό (100) εὐρῶ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σέ κάθε διαγωνιζόμενο θά δωθεῖ ἕνα φυλλάδιο μέ τρία (3) παιχνίδια, στά ὁποῖα καλεῖται νά δώσει [τίς σωστές] ἀπαντήσεις (βάσει τῶν ὁποίων θά κριθεῖ).
Στό φυλλάδιο θά περιλαμβάνεται ἐπιπλέον καί ἕνα θέμα ἀνάπτυξης τό ὁποῖο δέν θά βαθμολογηθεῖ.
Τά παιχνίδια αὐτά σκοπό ἔχουν νά μᾶς φέρουν πιό κοντά καί σέ ζωντανή σχέση μέ τήν γλῶσσα μας καί μέ τό βιβλίο.

Στό πρῶτο παιχνίδι θά δίνεται ἕνα μικρό κείμενο στό ὁποῖο ὁ διαγωνιζόμενος θά ἀναζητήσει λέξεις τοῦ κειμένου, πού ἔχουν ἐτυμολογική συγγένεια μέ λέξεις πού θά ἔχουν ἐπιλεχθεῖ, ὥστε νά γίνεται φανερό καί κατανοητό το ἑνιαῖο τῆς γλώσσης ἀπό τήν ἀρχαιότητα ἕως τίς μέρες μας, καί ὅτι εἶναι ἀπαράδεκτος ὁ χωρισμός σέ ἀρχαία καί νέα.

Στό δεύτερο παιχνίδι θά δίνονται ἀποσπάσματα, τά ὁποῖα θά εἶναι σχετικά μέ ἕνα θέμα, ὅπως γιά παράδειγμα τή φιλομάθεια-ἐκπαίδευση, τή φιλοπατρία, τό φιλότιμο, ἀπό διάφορα βιβλία, καί ὁ διαγωνιζόμενος ἀφοῦ ἔρθει σέ ἄμεση καί ζωντανή ἐπαφή μέ τά βιβλία, καλεῖται νά ἀντιστοιχίσει τά ἀποσπάσματα μέ τά βιβλία.

Στό τρίτο παιχνίδι ὁ διαγωνιζόμενος καλεῖται νά ἐπιλύσει ἕνα σταυρόλεξο ἤ μία ἀκροστοιχίδα. Οἱ λέξεις πού ἀναζητοῦνται στό παιχνίδι αὐτό συνήθως θά ἀφοροῦν τήν γλῶσσα, τήν ἱστορία μας ἤ καί τή ζωή τοῦ Ἁγίου τῆς ἐνορίας μας.

Νά σημειωθεῖ ὅτι οἱ διαγωνιζόμενοι μποροῦν νά προσέρχονται στήν βιβλιοθήκη - ἀναγνωστήριο τοῦ Ἐνοριακοῦ Κέντρου πού βρίσκεται στό πλάι τοῦ ναοῦ (Μαικῆνα 146, 3ος ὄροφος) καί νά ἀναζητήσουν τά σχετικά βιβλία. Ἡ Δανειστική Βιβλιοθήκη - Ἀναγνωστήριο λειτουργεῖ καθημερινά 19:00-21:00 καί τίς Κυριακές 10:00-12:00.

Παραδείγματα τέτοιων παιχνιδιῶν θά ἀρχίσουν νά ἀναρτῶνται στήν ἰστοσελίδα τοῦ ναοῦ τίς προσεχεῖς ἑβδομάδες.

Παραλαβή - Παράδοση
Τά δελτία θά διαμοιραστοῦν στούς μαθητές τήν 11η Σεπτεμβρίου, στά σχολεῖα, καί θά παραδίδονται συμπληρωμένα ἀπὸ 14 ἔως 25 Σεπτεμβρίου 2019:

  • στά γραφεῖα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, καθημερινά, ἀπό 9:00–12:00 καί ἀπό 18:00–20:00
  • στό ἰσόγειο τοῦ Ἐνοριακοῦ Κέντρου (ὁδ. Μαικῆνα 146 & Πολυφήμου), καθημερινά ἀπό 19:00–21:00 καί τίς Κυριακές ἀπό 10:00–12:00.

 

Περισσότερες πληροφορίες καί ἐρωτήσεις στὸ τηλ. 210-7793332 καί στὸ email naosag at otenet.gr.

Στό Ἐνοριακό Κέντρο τῆς ἐνορίας μας θά πραγματοποιηθοῦν διαλέξεις μέ θέματα προληπτικῆς ἱατρικῆς.
Ὅσοι ἐνδιαφέρονται μποροῦν νά δηλώσουν συμμετοχή στό Γραφεῖο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ κάθε απόγευμα 

EΠΟMENH OMIΛΙΑ

Σάββατο 23/03/2019 (16:45 -18:00)
Θέμα: Πρόληψη μεταβολικῶν νοσημάτων καὶ διατροφή
Κωνσταντοπούλου Παναγιώτα – Παθολόγος / Διαβητολόγος