Ενοριακές δραστηριότητες

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Ὄρθρος: Κάθε πρωΐ 07:00
Ἑσπερινός: Κάθε ἀπόγευμα 18:00 (χειμερινή) / 19:00 (θερινή ώρα)
Κάθε Τρίτη μετά τόν Ἑσπερινό ἀνάλυση Λειτουργικῶν θεμάτων
Ἱερά Ἀγρυπνία: Κάθε μήνα: μία φορά στόν Ἱ.Ναό καί μία στή Φ.Ε.Π.Α.
Θεία Λειτουργία: Κυριακή 07:00-10:00   (Καθημερινές 07:00-09:00)
Ἱερά Παράκληση: Κάθε Παρασκευή μετά τόν Ἑσπερινό
Σαρανταλείτουργο: Κατά τήν Σαρακοστή τῶν Χριστουγέννων (15/11-25/12)

ΙΕΡΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ
Δευτέρα: π. Γεώργιος Ἀνάγνου   17:00-20:00 (χειμερινή) / 18:00-20:00 (θερινή)
Τετάρτη: π. Σάββας Γεωργιάδης  09:00-11:00 (χειμερινή) / 09:00-11:00 (θερινή)  & 17:00-20:00 (χειμερινή) / 18:00-21:00 (θερινή)
Παρασκευή: π. Γεώργιος Καλαντζῆς  18:00-22:00 (χειμερινή) / 19:00-22:00 (θερινή

ΚΑΤΗΧΗΣΗ - ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Προσχολική ἠλικία:  Κυριακή 10:30-11:30   Ἐνοριακό Κέντρο (1ο ὑπ.)
Α’-Β’ Δημοτικοῦ:  Κυριακή 10:30-11:30   Παρεκκλήσιο
Γ΄-Δ’Δημοτικοῦ:  Κυριακή 10:30-11:30   Παρεκκλήσιο
Ε’-ΣΤ’Δημοτικοῦ ἀγόρια:    Κυριακή 10:30-11:30   Ἐνοριακό Κέντρο (1ο ὑπ.)
Ε’-ΣΤ’Δημοτικοῦ κορίτσια:  Κυριακή 10:30-11:30   Παρεκκλήσιο

ΣΥΝΤΡΟΦΙΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ
Γυμνάσιο: Σάββατο 17:00-18:00  Παρεκκλήσιο
Λύκειο:    Σάββατο 17:00-18:00   Παρεκκλήσιο

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Φοιτητῶν-Νέων: Δευτέρα 21:00-22:30   Ἐνοριακό Κέντρο (2ος ὄρ.)
Ἀνδρῶν:  Μία Κυριακή τό μήνα 18:30-20:00  Ἐνοριακό Κέντρο (2ος ὄρ.)
Γυναικῶν: Δευτέρα 18:30-20:00 Παρεκκλήσιο

Ε.Κ.Ε.Σ.Ο. (Ἐνοριακό Κέντρο Στήριξης Οἰκογενείας)
Μία φορά τό μῆνα (Δευτέρα) 19:00-21:00   Ἐνοριακό Κέντρο (2ος ὄρ.)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
Παροχή γευμάτων: Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο καί Κυριακή 12:00
Παροχή οἰκονομικῆς ἐνίσχυσης σέ ἄπορες οἰκογένειες.

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ
Διενέργεια αἱμοδοσίας δύο φορές τό χρόνο: κατά τήν πανήγυρι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί τήν Κυριακή τῶν Μυροφόρων

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
Πρακτικὴ Ψαλτικὴ:  Τετάρτη 18:30-19:30  Ἐνοριακό Κέντρο (3ος ὄρ.)
Ψαλτικὴ:  Τετάρτη 19:30-20:30   Ἐνοριακό Κέντρο (3ος ὄρ.)

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ - ΧΟΡΩΔΙΑ:
Προσχολικῆς-Α’ Δημοτικοῦ:  Σάββατο 11:00-12:00  Ἐνοριακό Κέντρο (2ο ὑπ.)
Β’-Γ’ Δημοτικοῦ:                  Σάββατο 11:00-13:00  Ἐνοριακό Κέντρο (1ο ὑπ.)
Δ’-ΣΤ’ Δημοτικοῦ (χορός):    Σάββατο 11:00-11:00  Ἐνοριακό Κέντρο (1ος ὄρ.)
Δ’-ΣΤ’ Δημοτικοῦ (χορωδία): Σάββατο 10:00-11:00  Ἐνοριακό Κέντρο (2ο ὑπ.)
Γυμνασίου-Λυκείου:             Σάββατο 16:00-17:00  Ἐνοριακό Κέντρο (2ο ὑπ.)
Ἐνήλικες:                            Πέμπτη 19:00-21:00   Ἐνοριακό Κέντρο (2ο ὑπ.)

ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Κυριακή πρωΐ:  10:00-11:30
Δευτέρα - Σάββατο: 18:30-20:30 (χειμερινή) / 19:30-21:00 (θερινή) 
στο Ἐνοριακό Κέντρο

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Σάββατο 17:00-18:15    Ἐνοριακό Κέντρο (3ος ὄρ.)

 

 

άγιος γεράσιμος

Ἀπολυτίκιον 

Τῶν Ὀρθοδόξων προστάτην καὶ ἐν σώματι ἄγγελον, καὶ θαυματουργὸν θεοφόρον νεοφανέντα ἡμῖν, ἐπαινέσωμεν πιστοὶ θεῖον Γεράσιμον· ὅτι ἀξίως παρὰ Θεοῦ ἀπείληφεν, ἰαμάτων τὴν ἀέναον χάριν· ῥώννυσι τοὺς νοσοῦντας, δαιμονῶντας ἰᾶται· διὸ καὶ τοῖς τιμῶσιν αὐτόν, βρύει ἰάματα. 

 Ο Ναός μας πανηγυρίζει στις 20 Ὀκτωβρίου