Ενοριακές δραστηριότητες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
7:00-9:00π.μ.: Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία.
6:30-7:30μ.μ.: Ἑσπερινός.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

7:00-10:00π.μ.: Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία.
6:30-9:00μ.μ.: Ἑσπερινός, Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ
7:00-9:00π.μ.: Ἑσπερινός μέ Θ.Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων.
6:30-9:00μ.μ.: Μέγα Ἀπόδειπνο, Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου
ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
7:00-9:00π.μ.: Ἑσπερινός μέ Θ.Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων.
5:00μ.μ.: Ἱερό Εὐχέλαιο.
7:30-9:30μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Νιπτῆρος
10:30-12:30: Ἀγρυπνία: Θ.Λειτουργία Μ. Βασιλείου.
ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
7:00-9:00π.μ.: Ἑσπερινός, Θ.Λειτουργία Μ.Βασιλείου
7:00-10:30μ.μ.: Μ.Ἀπόδειπνο, Ἀκολουθία τῶν ἀχράντων Παθῶν τοῦ Κυρίου
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8:30-12:00π.μ.: Μεγάλες Ὧρες, Μέγας Ἑσπερινός, Ἀποκαθήλωσις
7:00μ.μ.: Ἐπιτάφιος Θρῆνος, Ὄρθρος τοῦ Ἁγίου καί Μ. Σαββάτου.
9:00μ.μ.: Περιφορά Ἐπιταφίου (διά τῶν ὁδῶν: Ἀνακρέοντος-Ἰ.Μαράτου-Παπάγου-(Ἠρῶον-Συνάντησις Ἐπιταφίων)-Πολυφήμου-Ἁγ. Γερασίμου)
ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ
7:30-9:30π.μ.: Ἑσπερινός, Θ.Λειτουργία Μ.Βασιλείου.
11:00-2:00 βράδυ: Ἀκολουθία τῆς Παννυχίδος, Ὄρθρος, Ἀναστάσιμος Θ.Λειτουργία

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
7:00μ.μ.: Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης.

ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
7:00-9:00 κάθε πρωί: Ὄρθρος, Ἀναστάσιμος Θεία Λειτουργία.
7:00 κάθε ἀπόγευμα: Ἀναστάσιμος Ἑσπερινός.

 

Αναγκαίες συστάσεις για τις Άγιες ημέρες του Πάσχα...

1.Γιά νά νοιώσουμε καλύτερα τίς ἱερές ἀκολουθίες τῶν Παθῶν τοῦ Κυρίου καί νά πάρουμε μέρος στήν χαρά τῆς Ἀναστάσεως, δέν χρειάζονται μονάχα ὑλικές φροντίδες. Πρέπει νά φροντίσουμε ἰδιαίτερα γιά τήν πνευματική μας προετοιμασία. Πολύ θά μᾶς βοηθήσει ἡ συμμετοχή μας στό Μυστήριο τῆς Μετανοίας καί ἡ τακτική παρακολούθηση τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν μέ ὑποδειγματική εὐλάβεια.

2.Ἡ κατ’ οἶκον Θεία Κοινωνία τῶν ἀσθενῶν ἐν ὄψει τοῦ Ἁγίου Πάσχα θά γίνει τίς κάτωθι ἡμερομηνίες: Σάββατο 24 Μαρτίου καί Σάββατο τοῦ Λαζάρου 1 Ἀπριλίου.

3.Ἐπειδή ὁ Ἱερός Ναός μας ἰδιαίτερα τίς ἡμέρες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος δέν ἐπαρκεῖ γιά ὅλους τούς πιστούς πού φροντίζουν ἀπό νωρίς νά ἀξασφαλίσουν καθίσματα, πρέπει νά γίνει προσπάθεια ἀποφυγῆς παρεξηγήσεων, νά μή καταλαμβάνεται ὁ χῶρος τῶν ἀνδρῶν ἀπό τίς γυναῖκες καί ὅσο τό δυνατόν οἱ καθήμενοι νά κάνουν ἐναλλαγή.

4.Παρακαλοῦνται οἱ μητέρες τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα νά φέρουν τά παιδιά τους στόν Ἱερό Ναό γιά νά κοινωνήσουν τίς τρεῖς πρῶτες ἡμέρες (Μ. Δευτέρα, Μ. Τρίτη, Μ. Τετάρτη), τό πρωΐ κατά τήν Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

5.Τό προσκύνημα τοῦ Νυμφίου καί τοῦ Ἐσταυρωμένου θά γίνεται μέ τάξη καί εὐλάβεια στό τέλος τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν.

6.Στήν περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου οἱ πιστοί νά μήν προπορεύονται τοῦ Ἐπιταφίου.

7.Κατά τό δυνατόν στήν Ἀνάσταση οἱ λαμπάδες νά εἶναι ἀπό καθαρό κερί γιά τήν προστασία τῶν τοιχογραφιῶν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μας.

8.Μετά τήν τελετή τῆς Ἀναστάσεως θά ἀκολουθήσει Ἀναστασίμη Θεία Λειτουργία μέχρι τῆς 2:00 π.μ. γιά νά προσκυνήσουμε, δοξάσουμε καί κοινωνήσουμε τόν «Χριστόν Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν».

άγιος γεράσιμος

Ἀπολυτίκιον 

Τῶν Ὀρθοδόξων προστάτην καὶ ἐν σώματι ἄγγελον, καὶ θαυματουργὸν θεοφόρον νεοφανέντα ἡμῖν, ἐπαινέσωμεν πιστοὶ θεῖον Γεράσιμον· ὅτι ἀξίως παρὰ Θεοῦ ἀπείληφεν, ἰαμάτων τὴν ἀέναον χάριν· ῥώννυσι τοὺς νοσοῦντας, δαιμονῶντας ἰᾶται· διὸ καὶ τοῖς τιμῶσιν αὐτόν, βρύει ἰάματα. 

 Ο Ναός μας πανηγυρίζει στις 20 Ὀκτωβρίου

 

Για να ακούσετε τις ηχογραφημένες ομιλίες του Ε.ΚΕ.Σ.Ο. πατήστε εδώ