Ἡ ἱστορία τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γερασίμου ξεκινάει στὶς ἀρχὲς τοῦ αἰῶνα, λαμβανομένου ὑπ’ ὅψιν ὅτι ἀπὸ τὸ 1926 εἶναι ἐνορία καὶ ὑπάρχουν πολλές πηγές ποὺ στοιχειοθετεῖται.

Κατά τὰ ἔτη 1945 – 1947, τὸ ἐκκλησιαστικὸ συμβούλιο, ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ ἱερέως Σπυρίδωνος Ζέγγου, ἀνέλαβε καὶ συνέχισε τὴν ἐπέκταση τοῦ μέχρι τότε Ναϊδρίου, καθ’ ὅσον στὴν συνοικία εἶχαν ἐγκατασταθεῖ καὶ νέοι κάτοικοι καὶ ὅ χῶρος του ἦταν ἀνεπαρκὴς γιὰ τὸν ἐκκλησιασμό τους. 

Οἱ ἐργασίες ξεκίνησαν, ἔχοντας ἐθελοντὲς πάρα πολλοὺς ἀπὸ τοὺς κατοίκους τῶν Κουπονίων, ὅλων τῶν ἡλικιῶν. Ὅλοι σχεδὸν οἱ τεχνίτες τῆς συνοικίας προσῆλθαν καὶ προσέφεραν ἐθελοντικὰ τὶς γνώσεις τους καὶ τὴν ἐργασία τους. Συγκροτήθηκε δὲ, ἐπιτροπὴ γιὰ τὴν συγκέντρωση χρημάτων, ποὺ θὰ βοηθοῦσαν στὸ κόστος τῆς κατασκευῆς. Στὴν προσπάθεια αὐτὴ, συνέβαλαν ἐργοστάσια παραγωγῆς τσιμέντου, καθὼς καὶ τὸ Ὑπουργεῖο Συγκοινωνιῶν, με τὴν δωρεὰ καὶ παροχὴ τσιμέντου καὶ σιδήρου ἀντίστοιχα. Ἔτσι ὁλοκληρώθηκε ἡ κατασκευὴ τοῦ Ναοῦ ἐντὸς διετίας. 

Τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1961 ἀποφασίστηκε ἡ κατασκευὴ τοῦ τέμπλου, ἡ ὁποία ἀνατέθηκε στὸν καλλιτεχνικὸ διδάσκαλο τῆς Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν, κο Φιλιππότη. Τὸ τέμπλο σχεδιάστηκε πανομοιότυπο μὲ τὸ τέμπλο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσσου, που βρίσκεται στὸ Προκόπι Εὐβοίας, τὸ ὁποίο εἶχε καλλιτεχνηθεῖ καὶ κατασκευασθεῖ ἀπὸ τὸν ἴδιο.

Τὸ 1962 ἀνατέθηκε ἡ Ἁγιογράφηση τοῦ Ἱεροῦ Βήματος στὸν ἁγιογράφο κ. Μαυρικάκη, ἡ ὁποία ὁλοκληρώθηκε τὸν Μάρτιο τοῦ 1964 μὲ τὴν ἁγιογράφηση τοῦ Παντοκράτορος στὸν τροῦλο τοῦ Ναοῦ.

Ἡ ὁλοκλήρωση τῆς ἁγιογραφήσεως ὁλόκληρου τοῦ Ναοῦ ἔγινε τὸν Μάιο τοῦ 1969.

Ἀπὸ τότε μέχρι καὶ σήμερα, συνεχίστηκαν οἱ ἐργασίες καὶ οἱ ἐπεκτάσεις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, λόγω τῆς αὐξημένης προσέλευσης τῶν κατοίκων της συνοικίας τῶν Ἄνω Ἰλισίων.