Ανακοινώσεις

Τὴν Πέμπτη 1 πρὸς Παρασκευὴ 2 Φεβρουαρίου στὸν Ἱερὸ Ναό,
θὰ τελεστεῖ ἱερὰ ἀγρυπνία ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου,
ἀπὸ τὶς 9:30 μ.μ. ἔως τὶς 12.30 π.μ.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΤρίτη 5/3/2024
Θέμα : «Τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι δὲν εἴμαστε χριστιανοί»
(Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Μεθόδιος Κρητικός, Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Ἀναστάντος Χριστοῦ)

 

 

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ 

άγιος γεράσιμος

Ἀπολυτίκιον 

Τῶν Ὀρθοδόξων προστάτην καὶ ἐν σώματι ἄγγελον, καὶ θαυματουργὸν θεοφόρον νεοφανέντα ἡμῖν, ἐπαινέσωμεν πιστοὶ θεῖον Γεράσιμον· ὅτι ἀξίως παρὰ Θεοῦ ἀπείληφεν, ἰαμάτων τὴν ἀέναον χάριν· ῥώννυσι τοὺς νοσοῦντας, δαιμονῶντας ἰᾶται· διὸ καὶ τοῖς τιμῶσιν αὐτόν, βρύει ἰάματα. 

 Ο Ναός μας πανηγυρίζει στις 20 Ὀκτωβρίου