Τα νέα μας

1/10 Πέμπτη   Ἀνανίου ἀποστόλου, Ῥωμανοῦ τοῦ μελῳδοῦ
3/10 Σάββατο  Διονυσίου ἀρεοπαγίτου ἱερομάρτ. πολιούχου Ἀθηνῶν

4/10 Κυριακὴ  †Ἱεροθέου ἀρεοπαγίτου πρώτου ἐπισκόπου Ἀθηνῶν
6/10 Τρίτη         † Θωμᾶ ἀποστόλου
10/10 Σάββατο   Εὐλαμπίου καί Εὐλαμπίας μαρτύρων

11/10 Κυριακὴ  †Τῶν θεοφόρων πατέρων τῆς ἐν Νικαίᾳ Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου
17/10 Σάββατο     Ὠσηὲ προφήτου, Ἀνδρέου ὁσιομάρτυρος

18/10 Κυριακὴ  †Λουκᾶ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ

                                 ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
     Δευτέρα 19/10  Πανηγυρικός Ἑσπερινός 7:00μ.μ
     Τρίτη 20/10       Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία 7:00-10:00π.μ.
                                Μεθέορτος Ἑσπερινός καί Παράκληση 6:00μ.μ

                            
23/10 Παρασκευὴ  † Ἰακώβου ἀποστόλου τοῦ ἀδελφοθέου
24/10 Σάββατο      Ἀρέθα μεγαλομάρτυρος, Σεβαστιανῆς μάρτ.

25/10 Κυριακὴ    † Ταβιθᾶς ἥν ἀνέστησε ὁ ἀπόστ. Πέτρος
26/10 Δευτέρα       † Δημητρίου μεγαλομάρτυρος τοῦ μυροβλύτου
28/10 Τετάρτη      † Τῆς Φωτοφόρου Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
31/10 Σάββατο      Στάχυος, Ἀπελλοῦ κ.λπ. ἐκ τῶν 10 ἀποστόλων