Τα νέα μας

(κεκλεισμένων τῶν θυρῶν)

9/1 Σάββατο Πολυεύκτου μάρτυρος, Εὐστρατίου ὁσίου

10/1 Κυριακή † Γρηγορίου ἐπισκόπου Νύσσης
11/1  Δευτέρα   Θεοδοσίου ὁσίου τοῦ κοινοβιάρχου
16/1  Σάββατο   Ἡ προσκύνησις τῆς τιμίας ἀλύσεως τοῦ ἀποστόλου Πέτρου, Νικολάου νεομάρτυρτος τοῦ Μυτιληναίου

17/1 Κυριακή † Ἀντωνίου ὁσίου τοῦ μεγάλου, Γεωργίου νεομάρτυρος τοῦ ἐν Ἰωαννίνοις
18/1  Δευτέρα   † Ἀθανασίου καί Κυρίλλου πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας
19/1  Τρίτη       Μακαρίου ὁσίου τοῦ Αἰγυπτίου, Ἀρσενίου Κερκύρας, Μάρκου ἀρχιεπ. Ἐφέσου τοῦ Εὐγενικοῦ
20/1  Τετάρτη   Εὐθυμίου ὁσίου τοῦ μεγάλου
23/1  Σάββατο  Κλήμεντος ἱερομάρτυρος ἐπισκ. Ἀγκύρος, Ἀγαθαγγέλου μάρτ., Διονυσίου ὁσ. τοῦ ἐν Ὀλύμπῳ

24/1 Κυριακή † Ξένης ὁσίας, Βαβύλα ἱερομάρτυρος
25/1  Δευτέρα   † Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου (Ναζιανζινοῦ)
27/1  Τετάρτη   † Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ἀρχιεπισκόπου Κων/πόλεως (ἀνακομιδὴ λειψάνου)
30/1  Σάββατο  † Τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν, ἀνάμνησις τῆς ἐν Τήνῳ εὑρέσεως τῆς εἰκόνος τῆς Θεοτόκου

31/1 Κυριακή  † Κύρου καὶ Ἰωάννου τῶν ἀναργύρων, Ἀρσενίου ὁσίου τοῦ ἐν Πάρῳ