Τα νέα μας

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (Κορίτσια – Αγόρια)
ΚΥΡΙΑΚΗ 10.30 – 11.30: Ενοριακό Κέντρο-1ος όροφος

Α΄ – Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  (Κορίτσια – Αγόρια)
ΚΥΡΙΑΚΗ 10.30 – 11.30: Παρεκκλήσιο

Γ΄ – ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  (Κορίτσια)
ΚΥΡΙΑΚΗ 10.30 – 11.30: Παρεκκλήσιο

Γ΄– ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  (Αγόρια) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 10.30 – 11.30 :Ενοριακό Κέντρο-1ος όροφος

ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ (Κορίτσια)
ΣΑΒΒΑΤΟ 17.00 – 18.00 : Ενοριακό Κέντρο-1ος όροφος

ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ (Αγόρια) 
ΣΑΒΒΑΤΟ 17.00 – 18.00: Ενοριακό Κέντρο-2ος όροφος