Εκτύπωση

1/11 Τρίτη Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν ἀναργύρων καὶ τῆς μητρὸς αὐτῶν Θεοδότης, Δαυίδ ὁσίου τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ
3/11 Πέμπτη Ἀνακομιδὴ λειψάνων ἁγ. Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου
5/11 Σάββατο Γαλακτίωνος καὶ Ἐπιστήμης τῶν μαρτύρων

6/11 Κυριακή Παύλου Κων/πόλεως ὁμολογητοῦ, Λουκᾶ ὁσίου
8/11 Τρίτη † Σύναξις τῶν ἀρχιστρατήγων Μιχαήλ καὶ Γαβριὴλ καὶ τῶν λοιπῶν ἀσωμάτων δυνάμεων
9/11 Τετάρτη Ὀνησιφόρου μάρτυρος, Ματρώνης ὁσίας, Νεκταρίου Πενταπόλεως τοῦ ἐν Αἰγίνῃ
10/11 Πέμπτη Ὀλυμπᾶ, Τερτίου κ.λπ. ἐκ τῶν 70, Ὀρέστου μάρτ., Ἀρσενίου ὁσίου τοῦ Καππαδόκου
12/11 Σάββατο Ἰωάννου τοῦ ἐλεήμονος πατριάρχου Ἀλεξανδρείας, Νείλου ὁσίου τοῦ ἀσκητοῦ

13/11 Κυριακή † Ἰωάννου ἀρχιεπισκ. Κων/πόλεως τοῦ Χρυσοστόμου
14/11 Δευτέρα † Φιλίππου τοῦ ἀποστόλου, Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ

15 /11 Ἄρχεται τὸ Ἱερὸν Σαρανταλείτουργον τῶν Χριστουγέννων

 

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Τὴν Κυριακὴ 20/11 πρὸς Δευτέρα 21/11 (9:30μ.μ.-12:30π.μ.), ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῶν Εἰσοδίων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, θὰ τελεστεῖ ἱερὰ ἀγρυπνία.

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

Τὴν Πέμπτη 1/12 πρὸς Παρασκευὴ 2/12 2022 στὸν Ἱερὸ Ναὸ θὰ τελεστεῖ ἱερὰ ἀγρυπνία ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τοῦ ὁσίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου, ἀπὸ τὶς 9:00μ.μ. ἔως τὶς 12.30π.μ. (Τὸ πρωῒ δὲν θὰ ἔχει Θεία Λειτουργία.)

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΣΤΗ ΦΕΠΑ
Τὴν Τετάρτη 14/12 πρὸς Πέμπτη 15/12 στὸ παρεκκλήσιο τῆς ΦΕΠΑ θὰ τελεστεῖ ἱερὰ ἀγρυπνία ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τοῦ ἁγίου Ἐλευθερίου τοῦ ἱερομάρτυρος καὶ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Ἀνθίας, ἀπὸ τὶς 10:00μ.μ. ἔως τὶς 12:30π.μ.

Σημείωση: Τὶς Τρίτες 15/11, 22/11, 29/11, 13/12 καὶ 20/12 ἡ Θεία Λειτουργία θὰ τελεσθεῖ 6:15-8:00 π.μ.