Τα νέα μας

     

                                               χειμερινή ώρα / θερινή ώρα
Δευτέρα - π. Γεώργιος Ἀνάγνου:   17:00-20:00 / 18:00-20:00


Τετάρτη  - π. Σάββας Γεωργιάδης: 09:00-11:00 / 09:00-11:00
                                                       17:00-20:00 / 18:00-21:00


Παρασκευή -π. Γεώργιος Καλαντζῆς: 17:00-22:00 / 18:00-22:00