Ενοριακές δραστηριότητες

Το αφιέρωμα προετοίμασαν οι μαθητές απο τα κατηχητικά σχολεία της ενορίας και μεταδόθηκε μέσω της πλατφόρμας zoom την Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021. Έχει αναρτηθεί στο κανάλι της ενορίας στο YouTube

άγιος γεράσιμος

Ἀπολυτίκιον 

Τῶν Ὀρθοδόξων προστάτην καὶ ἐν σώματι ἄγγελον, καὶ θαυματουργὸν θεοφόρον νεοφανέντα ἡμῖν, ἐπαινέσωμεν πιστοὶ θεῖον Γεράσιμον· ὅτι ἀξίως παρὰ Θεοῦ ἀπείληφεν, ἰαμάτων τὴν ἀέναον χάριν· ῥώννυσι τοὺς νοσοῦντας, δαιμονῶντας ἰᾶται· διὸ καὶ τοῖς τιμῶσιν αὐτόν, βρύει ἰάματα. 

 Ο Ναός μας πανηγυρίζει στις 20 Ὀκτωβρίου