Ενοριακές δραστηριότητες

Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2011
Θέμα : Σχέσεις ἐγγάμων τέκνων & γονέων.
Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Ἐφραίμ Παναούσης, Ἱ. Μ. Πειραιῶς

Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2011
Θέμα : Ὁ ἔφηβος μέσα στήν οἰκογένεια ( Ὁ ἔφηβος πού ἀντιδρᾶ & ἀμφισβητεῖ )
Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σισανίου & Σιατίστης κ.Παύλος

Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2011
Θέμα : Ἡ Παναγία ὠς πρότυπο ζωῆς
Πανοσιολ. Ἀρχιμ Ἀνανίας Κουστένης

Δευτέρα 9 Ἰανουαρίου 2012
Θέμα : Ψυχική ὑγεία καί πνευματική ζωή.
Αἰδεσ. πρωτ. Ἀδαμάντιος Αὐγουστίδης

Δευτέρα 23 Ἰανουαρίου 2012
Θέμα : Ἡ ὑποταγή τῆς ἀνθρώπινης Θέλησης στό Θείο θέλημα.
Πανοσ. Ἀρχιμ. Τιμόθεος Σακκᾶς - Καθηγ.Ἱ.Μ.Παρακλήτου Ὡρωποῦ

Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2012
Θέμα : ΕΝΟΡΙΑ: Κοινωνία ἐσωστρέφειας ἤ δημιουργίας
Σεβασμ. Ἀρχιεπ. Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖος

Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2012
Θέμα : Το τίμημα της προσπάθειας ως χριστιανοί να ισορροπήσουμε ἀνάμεσα στο κοσμικό και στο ἀσκητικό φρόνημα.
Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Σίμωνος ΠέτραςἉγίου Ὄρους Πανοσ. Ἀρχιμ. Ἐλισαῖος

Δευτέρα 5 Μαρτίου 2012
Θέμα : Περί ἀγάπης
Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Φιλόθεος Γρηγοριάτης

Δευτέρα 19 Μαρτίου 2012
Θέμα : Τό στρές στή ζωή μας σήμερα καί οἱ συνέπειες στήν οἰκογένεια
Ἐμμανουηλίδης Κωνσταντῖνος - Ψυχίατρος


Εκδρομή της συντροφιάς του ΕΚΕΣΟ στα προσκυνήματα της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος (2 - 4 Ιουλίου 2012)

άγιος γεράσιμος

Ἀπολυτίκιον 

Τῶν Ὀρθοδόξων προστάτην καὶ ἐν σώματι ἄγγελον, καὶ θαυματουργὸν θεοφόρον νεοφανέντα ἡμῖν, ἐπαινέσωμεν πιστοὶ θεῖον Γεράσιμον· ὅτι ἀξίως παρὰ Θεοῦ ἀπείληφεν, ἰαμάτων τὴν ἀέναον χάριν· ῥώννυσι τοὺς νοσοῦντας, δαιμονῶντας ἰᾶται· διὸ καὶ τοῖς τιμῶσιν αὐτόν, βρύει ἰάματα. 

 Ο Ναός μας πανηγυρίζει στις 20 Ὀκτωβρίου