Ενοριακές δραστηριότητες

Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2012
Θέμα : Ἡ Ἐκκλησία καί ἡ οἰκογένεια στήν νέα πραγματικότητα (σύμφωνο συμβίωσης, πολιτικός γάμος, θρησκευτικός γάμος μαζί μέ βάπτιση)
Σεβασ. Μητρ. Σισανίου & Σιατίστης κ. Παῦλος

Δευτέρα 14 Ἰανουαρίου 2013
Θέμα : Ἐνδοοικογενειακή & κοινωνική βία
Αἰδεσ. Πρωτ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης (Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013
Θέμα : Ἡ Διάκριση στήν οἰκογένεια
Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Παῦλος ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Ἁγίας Αἰκατερίνης Σινᾶ

Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2013
Θέμα : Περί Πνευματικῆς ζωῆς – Ὁρθόδοξη μαρτυρία
Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Σταυρονικήτα Ἁγίου Ὄρους Πανοσ. Ἀρχιμ. Τύχων

Δευτέρα 4 Μαρτίου 2013
Θέμα: Κοινά στοιχεῖα Κοινοβιακῆς καί Οἰκογενειακῆς Ζωῆς.
Ἐκπρόσωπος Ἱερομόναχος ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Σίμωνος Πέτρας Ἁγίου Ὄρους π.Μύρων

Δευτέρα 1 Απρίλιου 2013
Θέμα : Πῶς θά μάθουμε τά παιδιά μας νά μήν βλέπουν τήν ἐκκλησία ὡς καθῆκον καί ὑποχρέωση
Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Ὁσίου Κλήμεντος Σαγματά Πανοσ. Ἀρχιμ. Νεκτάριος Ἀντωνόπουλος

άγιος γεράσιμος

Ἀπολυτίκιον 

Τῶν Ὀρθοδόξων προστάτην καὶ ἐν σώματι ἄγγελον, καὶ θαυματουργὸν θεοφόρον νεοφανέντα ἡμῖν, ἐπαινέσωμεν πιστοὶ θεῖον Γεράσιμον· ὅτι ἀξίως παρὰ Θεοῦ ἀπείληφεν, ἰαμάτων τὴν ἀέναον χάριν· ῥώννυσι τοὺς νοσοῦντας, δαιμονῶντας ἰᾶται· διὸ καὶ τοῖς τιμῶσιν αὐτόν, βρύει ἰάματα. 

 Ο Ναός μας πανηγυρίζει στις 20 Ὀκτωβρίου