Ενοριακές δραστηριότητες

Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2013
Θέμα : Ἀλλήλων τά βάρη βαστάζετε.
(Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Φιλόθεος ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους)

Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2013
Θέμα : Τό παιδί μου ἔγινε ἔφηβος, ἀλλά πιά δέν μέ ἀκούει, δέν ἐκκλησιάζεται, δέν κοινωνάει, ἴσως καί νά μήν πιστεύει; Τί κάνω; Πώς τό ἀντιμετωπίζω.
(Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Ἐφραίμ Παναούσης, Ἱ. Μ. Χρυσοπηγής)

Δευτέρα 13 Ἰανουαρίου 2014
Θέμα : Σχολική καί ἐνδοοικογενειακή βία.
(Σεβασ. Μητρ. Σισανίου & Σιατίστης κ. Παῦλος)

Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2014
Θέμα : Ἐνδοοικογενειακές συγκρούσεις.
(Άθανάσιος Καρκανιάς -Ψυχίατρος)

Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014
Θέμα : Ἡ ποιμαντική τής οἰκογένειας – προβλήματα οικονομίας καί ἀκρίβειας κανόνων.
(Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Συμεών Βολιώτης. Γενικός Ἀρχιερατικός Ἑπίτροπος Ἰεράς Ἀρχιεπισκοπής Ἀθηνῶν)

Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014
Θέμα : Ἡ σύγχρονη χριστιανική οἰκογένεια.
(Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Μύρων ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Σίμωνος Πέτρας Ἁγίου Ὄρους)

Δευτέρα 7 Απριλίου 2014
Θέμα : Ἡ φροντίδα τῶν ὑπερήλικων γονέων – Ένδοοικογένειακή ἰσορροπία.
(Αἰδεσ. Πρωτ. Ἀδαμάντιος Αὐγουστίδης – Γενικός Διευθυντής Ποιμαντικῆς μερίμνης πολιτισμοῦ καί ἐπικοινωνίας Ιεράς Άρχιεπισκοπής Άθηνών)

άγιος γεράσιμος

Ἀπολυτίκιον 

Τῶν Ὀρθοδόξων προστάτην καὶ ἐν σώματι ἄγγελον, καὶ θαυματουργὸν θεοφόρον νεοφανέντα ἡμῖν, ἐπαινέσωμεν πιστοὶ θεῖον Γεράσιμον· ὅτι ἀξίως παρὰ Θεοῦ ἀπείληφεν, ἰαμάτων τὴν ἀέναον χάριν· ῥώννυσι τοὺς νοσοῦντας, δαιμονῶντας ἰᾶται· διὸ καὶ τοῖς τιμῶσιν αὐτόν, βρύει ἰάματα. 

 Ο Ναός μας πανηγυρίζει στις 20 Ὀκτωβρίου