Ενοριακές δραστηριότητες

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015
Θέμα: Λεπτότητα καί ἀρχοντιά στόν γάμο.
(Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Ἐφραίμ Παναούσης, Ἱ. Μ. Χρυσοπηγῆς Καπανδριτίου)

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2015
Θέμα: Τά ψυχικά προβλήματα καί ὁ πνευματικός πατέρας.
(Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Κουτλουμουσίου Ἁγίου Ὄρους Πανοσ. Ἀρχιμ. π.Χριστόδουλος)

Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015
Θέμα: Ἐπιστροφή - Μετάνοια καί Ἐξομολόγηση.
(Σεβασ. Μητρ. Ἀργολίδος κ.Νεκτάριος)

Δευτέρα 11 Ἰανουαρίου 2016
Θέμα: Ὁ ἀνταγωνισμός γονέων - τέκνων, συγκρουσιακές σχέσεις
(Δημήτριος Κυριαζῆς, Ψυχίατρος -Παιδοψυχίατρος)

Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2016
Θέμα: Ἡ ἐπίδραση τῶν παιδιῶν στήν λειτουργία τῶν γονεϊκῶν ρόλων στήν οἰκογένεια.
(Κωνσταντίνος Κορναράκης, Ἀναπληρωτής καθηγητής Θεολογικῆς Σχολῆς Καποδιστ. Πανεπιστημίου

Τρίτη 1 Μαρτίου 2016
Θέμα: Ἡ θέση τῶν γονέων ἔναντι τῶν προβλημάτων τῶν παιδιῶν.
(Ὁσολογιωτάτη Καθηγουμένη Θεοξένη, Ἱ. Μ. Χρυσοπηγῆς Χανίων)

Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016
Θέμα: Ποιός θά διαπαιδαγωγήσει τούς γονείς
(Πανοσ. Ἀρχ. π. Ἀρσένιος, Καθ. Ἱ. Μ. Ἁγ. Γεωργίου Ραϊθοῦς Σινᾶ, Ἔξαρχος Ἱ. ΜετοχίουἉγ.Αἰκατερίνης Ὄρους Σινᾶ )

άγιος γεράσιμος

Ἀπολυτίκιον 

Τῶν Ὀρθοδόξων προστάτην καὶ ἐν σώματι ἄγγελον, καὶ θαυματουργὸν θεοφόρον νεοφανέντα ἡμῖν, ἐπαινέσωμεν πιστοὶ θεῖον Γεράσιμον· ὅτι ἀξίως παρὰ Θεοῦ ἀπείληφεν, ἰαμάτων τὴν ἀέναον χάριν· ῥώννυσι τοὺς νοσοῦντας, δαιμονῶντας ἰᾶται· διὸ καὶ τοῖς τιμῶσιν αὐτόν, βρύει ἰάματα. 

 Ο Ναός μας πανηγυρίζει στις 20 Ὀκτωβρίου