Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2011
Θέμα : Σχέσεις ἐγγάμων τέκνων & γονέων.
Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Ἐφραίμ Παναούσης, Ἱ. Μ. Πειραιῶς

Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2011
Θέμα : Ὁ ἔφηβος μέσα στήν οἰκογένεια ( Ὁ ἔφηβος πού ἀντιδρᾶ & ἀμφισβητεῖ )
Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σισανίου & Σιατίστης κ.Παύλος

Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2011
Θέμα : Ἡ Παναγία ὠς πρότυπο ζωῆς
Πανοσιολ. Ἀρχιμ Ἀνανίας Κουστένης

Δευτέρα 9 Ἰανουαρίου 2012
Θέμα : Ψυχική ὑγεία καί πνευματική ζωή.
Αἰδεσ. πρωτ. Ἀδαμάντιος Αὐγουστίδης

Δευτέρα 23 Ἰανουαρίου 2012
Θέμα : Ἡ ὑποταγή τῆς ἀνθρώπινης Θέλησης στό Θείο θέλημα.
Πανοσ. Ἀρχιμ. Τιμόθεος Σακκᾶς - Καθηγ.Ἱ.Μ.Παρακλήτου Ὡρωποῦ

Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2012
Θέμα : ΕΝΟΡΙΑ: Κοινωνία ἐσωστρέφειας ἤ δημιουργίας
Σεβασμ. Ἀρχιεπ. Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖος

Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2012
Θέμα : Το τίμημα της προσπάθειας ως χριστιανοί να ισορροπήσουμε ἀνάμεσα στο κοσμικό και στο ἀσκητικό φρόνημα.
Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Σίμωνος ΠέτραςἉγίου Ὄρους Πανοσ. Ἀρχιμ. Ἐλισαῖος

Δευτέρα 5 Μαρτίου 2012
Θέμα : Περί ἀγάπης
Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Φιλόθεος Γρηγοριάτης

Δευτέρα 19 Μαρτίου 2012
Θέμα : Τό στρές στή ζωή μας σήμερα καί οἱ συνέπειες στήν οἰκογένεια
Ἐμμανουηλίδης Κωνσταντῖνος - Ψυχίατρος