Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2012
Θέμα : Ἡ Ἐκκλησία καί ἡ οἰκογένεια στήν νέα πραγματικότητα (σύμφωνο συμβίωσης, πολιτικός γάμος, θρησκευτικός γάμος μαζί μέ βάπτιση)
Σεβασ. Μητρ. Σισανίου & Σιατίστης κ. Παῦλος

Δευτέρα 14 Ἰανουαρίου 2013
Θέμα : Ἐνδοοικογενειακή & κοινωνική βία
Αἰδεσ. Πρωτ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης (Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013
Θέμα : Ἡ Διάκριση στήν οἰκογένεια
Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Παῦλος ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Ἁγίας Αἰκατερίνης Σινᾶ

Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2013
Θέμα : Περί Πνευματικῆς ζωῆς – Ὁρθόδοξη μαρτυρία
Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Σταυρονικήτα Ἁγίου Ὄρους Πανοσ. Ἀρχιμ. Τύχων

Δευτέρα 4 Μαρτίου 2013
Θέμα: Κοινά στοιχεῖα Κοινοβιακῆς καί Οἰκογενειακῆς Ζωῆς.
Ἐκπρόσωπος Ἱερομόναχος ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Σίμωνος Πέτρας Ἁγίου Ὄρους π.Μύρων

Δευτέρα 1 Απρίλιου 2013
Θέμα : Πῶς θά μάθουμε τά παιδιά μας νά μήν βλέπουν τήν ἐκκλησία ὡς καθῆκον καί ὑποχρέωση
Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Ὁσίου Κλήμεντος Σαγματά Πανοσ. Ἀρχιμ. Νεκτάριος Ἀντωνόπουλος