Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2013
Θέμα : Ἀλλήλων τά βάρη βαστάζετε.
(Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Φιλόθεος ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους)

Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2013
Θέμα : Τό παιδί μου ἔγινε ἔφηβος, ἀλλά πιά δέν μέ ἀκούει, δέν ἐκκλησιάζεται, δέν κοινωνάει, ἴσως καί νά μήν πιστεύει; Τί κάνω; Πώς τό ἀντιμετωπίζω.
(Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Ἐφραίμ Παναούσης, Ἱ. Μ. Χρυσοπηγής)

Δευτέρα 13 Ἰανουαρίου 2014
Θέμα : Σχολική καί ἐνδοοικογενειακή βία.
(Σεβασ. Μητρ. Σισανίου & Σιατίστης κ. Παῦλος)

Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2014
Θέμα : Ἐνδοοικογενειακές συγκρούσεις.
(Άθανάσιος Καρκανιάς -Ψυχίατρος)

Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014
Θέμα : Ἡ ποιμαντική τής οἰκογένειας – προβλήματα οικονομίας καί ἀκρίβειας κανόνων.
(Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Συμεών Βολιώτης. Γενικός Ἀρχιερατικός Ἑπίτροπος Ἰεράς Ἀρχιεπισκοπής Ἀθηνῶν)

Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014
Θέμα : Ἡ σύγχρονη χριστιανική οἰκογένεια.
(Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Μύρων ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Σίμωνος Πέτρας Ἁγίου Ὄρους)

Δευτέρα 7 Απριλίου 2014
Θέμα : Ἡ φροντίδα τῶν ὑπερήλικων γονέων – Ένδοοικογένειακή ἰσορροπία.
(Αἰδεσ. Πρωτ. Ἀδαμάντιος Αὐγουστίδης – Γενικός Διευθυντής Ποιμαντικῆς μερίμνης πολιτισμοῦ καί ἐπικοινωνίας Ιεράς Άρχιεπισκοπής Άθηνών)