Η διενέργεια της εθελοντικής αἱμοδοσίας γίνεται δύο φορές τό χρόνο:
Την Κυριακή πρίν τήν Πανήγυρι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καί τήν Κυριακή τῶν Μυροφόρων

Φωτογραφία: Από την αιμοδοσία 5 Νοεμβρίου 2023 στο Ενοριακό κέντρο