Ενοριακές δραστηριότητες

Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014
Θέμα: Ὁρθόδοξη πνευματικότητα στόν σημερινό ἔγγαμο βίο.
(Πανιερώτατος Μητρ. Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος)

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014
Θέμα:Καταστροφικές συνέπειες στήν οἰκογένεια ἀπό δράση σύγχρονων αἱρέσεων.
(Πρωτοπρεσβύτερος Κυριακός Τσουρός, Γραμματεύς τῆς Σ.Ε. ἑπί τῶν Αἱρέσεων)

Δευτέρα 12 Ἰανουαρίου 2015
Θέμα:Ἡ ἐφηβεία τῶν ἐνηλίκων.
(Άθανάσιος Καρκανιᾶς -Ψυχίατρος)

Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2015
Θέμα:Παράδοση καί συντήρηση.
(Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Πολύκαρπος Μπόγρης,Γραμματεύς τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς τῆς Νεότητος)

Δευτέρα 2 Μαρτίου 2015
Θέμα:Ὁ ἀνταγωνισμός τῶν παιδιῶν.
(Δημήτριος Κυριαζῆς, Ψυχίατρος -Παιδοψυχίατρος)

Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015
Θέμα :Ἡ ἀνάγκη τοποθέτησης τῆς ἐκκλησίας στά καθημερινά καί ἠθικά προβλήματα τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου –πρακτική προσέγγιση τῶν νέων.
(Σεβασ. Μητρ. Σισανίου & Σιατίστης κ. Παῦλος)

Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2013
Θέμα : Ἀλλήλων τά βάρη βαστάζετε.
(Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Φιλόθεος ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους)

Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2013
Θέμα : Τό παιδί μου ἔγινε ἔφηβος, ἀλλά πιά δέν μέ ἀκούει, δέν ἐκκλησιάζεται, δέν κοινωνάει, ἴσως καί νά μήν πιστεύει; Τί κάνω; Πώς τό ἀντιμετωπίζω.
(Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Ἐφραίμ Παναούσης, Ἱ. Μ. Χρυσοπηγής)

Δευτέρα 13 Ἰανουαρίου 2014
Θέμα : Σχολική καί ἐνδοοικογενειακή βία.
(Σεβασ. Μητρ. Σισανίου & Σιατίστης κ. Παῦλος)

Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2014
Θέμα : Ἐνδοοικογενειακές συγκρούσεις.
(Άθανάσιος Καρκανιάς -Ψυχίατρος)

Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014
Θέμα : Ἡ ποιμαντική τής οἰκογένειας – προβλήματα οικονομίας καί ἀκρίβειας κανόνων.
(Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Συμεών Βολιώτης. Γενικός Ἀρχιερατικός Ἑπίτροπος Ἰεράς Ἀρχιεπισκοπής Ἀθηνῶν)

Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014
Θέμα : Ἡ σύγχρονη χριστιανική οἰκογένεια.
(Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Μύρων ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Σίμωνος Πέτρας Ἁγίου Ὄρους)

Δευτέρα 7 Απριλίου 2014
Θέμα : Ἡ φροντίδα τῶν ὑπερήλικων γονέων – Ένδοοικογένειακή ἰσορροπία.
(Αἰδεσ. Πρωτ. Ἀδαμάντιος Αὐγουστίδης – Γενικός Διευθυντής Ποιμαντικῆς μερίμνης πολιτισμοῦ καί ἐπικοινωνίας Ιεράς Άρχιεπισκοπής Άθηνών)

Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2011
Θέμα : Σχέσεις ἐγγάμων τέκνων & γονέων.
Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Ἐφραίμ Παναούσης, Ἱ. Μ. Πειραιῶς

Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2011
Θέμα : Ὁ ἔφηβος μέσα στήν οἰκογένεια ( Ὁ ἔφηβος πού ἀντιδρᾶ & ἀμφισβητεῖ )
Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σισανίου & Σιατίστης κ.Παύλος

Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2011
Θέμα : Ἡ Παναγία ὠς πρότυπο ζωῆς
Πανοσιολ. Ἀρχιμ Ἀνανίας Κουστένης

Δευτέρα 9 Ἰανουαρίου 2012
Θέμα : Ψυχική ὑγεία καί πνευματική ζωή.
Αἰδεσ. πρωτ. Ἀδαμάντιος Αὐγουστίδης

Δευτέρα 23 Ἰανουαρίου 2012
Θέμα : Ἡ ὑποταγή τῆς ἀνθρώπινης Θέλησης στό Θείο θέλημα.
Πανοσ. Ἀρχιμ. Τιμόθεος Σακκᾶς - Καθηγ.Ἱ.Μ.Παρακλήτου Ὡρωποῦ

Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2012
Θέμα : ΕΝΟΡΙΑ: Κοινωνία ἐσωστρέφειας ἤ δημιουργίας
Σεβασμ. Ἀρχιεπ. Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖος

Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2012
Θέμα : Το τίμημα της προσπάθειας ως χριστιανοί να ισορροπήσουμε ἀνάμεσα στο κοσμικό και στο ἀσκητικό φρόνημα.
Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Σίμωνος ΠέτραςἉγίου Ὄρους Πανοσ. Ἀρχιμ. Ἐλισαῖος

Δευτέρα 5 Μαρτίου 2012
Θέμα : Περί ἀγάπης
Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Φιλόθεος Γρηγοριάτης

Δευτέρα 19 Μαρτίου 2012
Θέμα : Τό στρές στή ζωή μας σήμερα καί οἱ συνέπειες στήν οἰκογένεια
Ἐμμανουηλίδης Κωνσταντῖνος - Ψυχίατρος


Εκδρομή της συντροφιάς του ΕΚΕΣΟ στα προσκυνήματα της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος (2 - 4 Ιουλίου 2012)

Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2012
Θέμα : Ἡ Ἐκκλησία καί ἡ οἰκογένεια στήν νέα πραγματικότητα (σύμφωνο συμβίωσης, πολιτικός γάμος, θρησκευτικός γάμος μαζί μέ βάπτιση)
Σεβασ. Μητρ. Σισανίου & Σιατίστης κ. Παῦλος

Δευτέρα 14 Ἰανουαρίου 2013
Θέμα : Ἐνδοοικογενειακή & κοινωνική βία
Αἰδεσ. Πρωτ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης (Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013
Θέμα : Ἡ Διάκριση στήν οἰκογένεια
Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Παῦλος ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Ἁγίας Αἰκατερίνης Σινᾶ

Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2013
Θέμα : Περί Πνευματικῆς ζωῆς – Ὁρθόδοξη μαρτυρία
Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Σταυρονικήτα Ἁγίου Ὄρους Πανοσ. Ἀρχιμ. Τύχων

Δευτέρα 4 Μαρτίου 2013
Θέμα: Κοινά στοιχεῖα Κοινοβιακῆς καί Οἰκογενειακῆς Ζωῆς.
Ἐκπρόσωπος Ἱερομόναχος ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Σίμωνος Πέτρας Ἁγίου Ὄρους π.Μύρων

Δευτέρα 1 Απρίλιου 2013
Θέμα : Πῶς θά μάθουμε τά παιδιά μας νά μήν βλέπουν τήν ἐκκλησία ὡς καθῆκον καί ὑποχρέωση
Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Ὁσίου Κλήμεντος Σαγματά Πανοσ. Ἀρχιμ. Νεκτάριος Ἀντωνόπουλος

Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2010
Θέμα : Πῶς θά προετοιμάσουμε τήν ψυχή μας γιά τήν αἰώνια ζωή.
(Συζήτηση με π.Γεώργιο Καλατζή)

Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2010
Θέμα : Οἱ ἄλλοι.
(Ὁσιολογ. π. Νίκων Ἱερά Σκήτη Ἁγ. Ἀννας Ἁγίου Ὄρους)

Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2010
Θέμα :Ξεχάσαμε νά συζητάμε. Ὁ διάλογος στήν οἰκογένεια.
(Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Νεκτάριος Ἀντωνόπουλος, Καθηγούμενος Ἱ.Μ. Ὁσίου Κλήμεντος Σαγματά)

Δευτέρα 10 Ἰανουαρίου 2011
Θέμα : Ἡ ψυχολογία τοῦ ἀσθενοῦς καί οἱ ἐπιδράσεις στήν οἰκογένεια.
(Αἰδεσ. Πρωτ. Ἀδαμάντιος Αὐγουστίδης Ἐπικουρος. Καθηγ. Θεολογικής Σχολῆς καί Ψυχίατρος. Διευθυντής Ἰδρύματος Ποιμαντικῆς Επιμορφώσεως τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς. Ἀθηνῶν)

Δευτέρα 24 Ἰανουαρίου 2011
Θέμα :Ὁ πειρασμός τοῦ τέλειου παιδιοῦ.
(Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Ἐφραίμ Παναούσης, Ἱ. Μ. Πειραιῶς)

Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2011
Θέμα: Κυβέρνηση τῆς Οἰκογένειας.
(Πανοσιολ. Ἀρχιμ Ἀνανίας Κουστένης)

Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2011
Θέμα : Ἐλεύθερη συζήτηση για θέματα Ὀρθοδόξου πνευματικότητος.
(Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Δωρόθεος Θεμελῆς, Καθηγούμενος Ι.Μ. Ἁγίου Νικολάου Ἄνδρου)

Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2011
Θέμα : Οἱ Ὀρθόδοξοι γονεῖς,μοναδικοί ἀνεπανάληπτοι παιδαγωγοί τῶν τέκνων τους.
(Πανοσιολ. Ἀρχιμ..Ἐφραίμ, Δικαῖος Ἱερᾶς Σκήτης Ἀποστ. Ἀνδρέου Σαράϊ Ἁγίου Ὅρους)

Δευτέρα 28 Mαρτίου 2011
Συνάντηση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου κ. Ιερωνύμου με τους νέους, στο πνευματικό κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Γερασίμου.

άγιος γεράσιμος

Ἀπολυτίκιον 

Τῶν Ὀρθοδόξων προστάτην καὶ ἐν σώματι ἄγγελον, καὶ θαυματουργὸν θεοφόρον νεοφανέντα ἡμῖν, ἐπαινέσωμεν πιστοὶ θεῖον Γεράσιμον· ὅτι ἀξίως παρὰ Θεοῦ ἀπείληφεν, ἰαμάτων τὴν ἀέναον χάριν· ῥώννυσι τοὺς νοσοῦντας, δαιμονῶντας ἰᾶται· διὸ καὶ τοῖς τιμῶσιν αὐτόν, βρύει ἰάματα. 

 Ο Ναός μας πανηγυρίζει στις 20 Ὀκτωβρίου