Ενοριακή ζωή

Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2014
Θέμα: Ὁρθόδοξη πνευματικότητα στόν σημερινό ἔγγαμο βίο.
(Πανιερώτατος Μητρ. Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος)

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2014
Θέμα:Καταστροφικές συνέπειες στήν οἰκογένεια ἀπό δράση σύγχρονων αἱρέσεων.
(Πρωτοπρεσβύτερος Κυριακός Τσουρός, Γραμματεύς τῆς Σ.Ε. ἑπί τῶν Αἱρέσεων)

Δευτέρα 12 Ἰανουαρίου 2015
Θέμα:Ἡ ἐφηβεία τῶν ἐνηλίκων.
(Άθανάσιος Καρκανιᾶς -Ψυχίατρος)

Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2015
Θέμα:Παράδοση καί συντήρηση.
(Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Πολύκαρπος Μπόγρης,Γραμματεύς τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς τῆς Νεότητος)

Δευτέρα 2 Μαρτίου 2015
Θέμα:Ὁ ἀνταγωνισμός τῶν παιδιῶν.
(Δημήτριος Κυριαζῆς, Ψυχίατρος -Παιδοψυχίατρος)

Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015
Θέμα :Ἡ ἀνάγκη τοποθέτησης τῆς ἐκκλησίας στά καθημερινά καί ἠθικά προβλήματα τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου –πρακτική προσέγγιση τῶν νέων.
(Σεβασ. Μητρ. Σισανίου & Σιατίστης κ. Παῦλος)

Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2013
Θέμα : Ἀλλήλων τά βάρη βαστάζετε.
(Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Φιλόθεος ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους)

Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2013
Θέμα : Τό παιδί μου ἔγινε ἔφηβος, ἀλλά πιά δέν μέ ἀκούει, δέν ἐκκλησιάζεται, δέν κοινωνάει, ἴσως καί νά μήν πιστεύει; Τί κάνω; Πώς τό ἀντιμετωπίζω.
(Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Ἐφραίμ Παναούσης, Ἱ. Μ. Χρυσοπηγής)

Δευτέρα 13 Ἰανουαρίου 2014
Θέμα : Σχολική καί ἐνδοοικογενειακή βία.
(Σεβασ. Μητρ. Σισανίου & Σιατίστης κ. Παῦλος)

Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2014
Θέμα : Ἐνδοοικογενειακές συγκρούσεις.
(Άθανάσιος Καρκανιάς -Ψυχίατρος)

Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014
Θέμα : Ἡ ποιμαντική τής οἰκογένειας – προβλήματα οικονομίας καί ἀκρίβειας κανόνων.
(Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Συμεών Βολιώτης. Γενικός Ἀρχιερατικός Ἑπίτροπος Ἰεράς Ἀρχιεπισκοπής Ἀθηνῶν)

Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014
Θέμα : Ἡ σύγχρονη χριστιανική οἰκογένεια.
(Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Μύρων ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Σίμωνος Πέτρας Ἁγίου Ὄρους)

Δευτέρα 7 Απριλίου 2014
Θέμα : Ἡ φροντίδα τῶν ὑπερήλικων γονέων – Ένδοοικογένειακή ἰσορροπία.
(Αἰδεσ. Πρωτ. Ἀδαμάντιος Αὐγουστίδης – Γενικός Διευθυντής Ποιμαντικῆς μερίμνης πολιτισμοῦ καί ἐπικοινωνίας Ιεράς Άρχιεπισκοπής Άθηνών)

Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2012
Θέμα : Ἡ Ἐκκλησία καί ἡ οἰκογένεια στήν νέα πραγματικότητα (σύμφωνο συμβίωσης, πολιτικός γάμος, θρησκευτικός γάμος μαζί μέ βάπτιση)
Σεβασ. Μητρ. Σισανίου & Σιατίστης κ. Παῦλος

Δευτέρα 14 Ἰανουαρίου 2013
Θέμα : Ἐνδοοικογενειακή & κοινωνική βία
Αἰδεσ. Πρωτ. π. Βασίλειος Καλλιακμάνης (Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013
Θέμα : Ἡ Διάκριση στήν οἰκογένεια
Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Παῦλος ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Ἁγίας Αἰκατερίνης Σινᾶ

Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2013
Θέμα : Περί Πνευματικῆς ζωῆς – Ὁρθόδοξη μαρτυρία
Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Σταυρονικήτα Ἁγίου Ὄρους Πανοσ. Ἀρχιμ. Τύχων

Δευτέρα 4 Μαρτίου 2013
Θέμα: Κοινά στοιχεῖα Κοινοβιακῆς καί Οἰκογενειακῆς Ζωῆς.
Ἐκπρόσωπος Ἱερομόναχος ἐκ τῆς Ἱ. Μ. Σίμωνος Πέτρας Ἁγίου Ὄρους π.Μύρων

Δευτέρα 1 Απρίλιου 2013
Θέμα : Πῶς θά μάθουμε τά παιδιά μας νά μήν βλέπουν τήν ἐκκλησία ὡς καθῆκον καί ὑποχρέωση
Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Ὁσίου Κλήμεντος Σαγματά Πανοσ. Ἀρχιμ. Νεκτάριος Ἀντωνόπουλος

άγιος γεράσιμος

Ἀπολυτίκιον 

Τῶν Ὀρθοδόξων προστάτην καὶ ἐν σώματι ἄγγελον, καὶ θαυματουργὸν θεοφόρον νεοφανέντα ἡμῖν, ἐπαινέσωμεν πιστοὶ θεῖον Γεράσιμον· ὅτι ἀξίως παρὰ Θεοῦ ἀπείληφεν, ἰαμάτων τὴν ἀέναον χάριν· ῥώννυσι τοὺς νοσοῦντας, δαιμονῶντας ἰᾶται· διὸ καὶ τοῖς τιμῶσιν αὐτόν, βρύει ἰάματα. 

 Ο Ναός μας πανηγυρίζει στις 20 Ὀκτωβρίου