ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 2024

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
7:00-10:00π.μ.: Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία
6:30-9:00μ.μ.: Ἑσπερινός, Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ
7:00-9:00π.μ.: Ὧρες, Ἑσπερινὸς μὲ Θεία Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων
6:30-9:00μ.μ.: Μέγα Ἀπόδειπνο, Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
7:00-9:00π.μ.: Ὧρες,Ἑσπερινὸς μὲ Θεία Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων
5:00μ.μ.: Ἱερὸ Εὐχέλαιο
7:30-9:30μ.μ.: Ἀκολουθία τοῦ Νιπτῆρος
10:30-12:30: Ἀγρυπνία: Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ
7:00-9:00π.μ.: Ἑσπερινός, Θεία Λειτουργία Μ.Βασιλείου
7:00-10:30μ.μ.: Ἀκολουθία τῶν ἀχράντων Παθῶν τοῦ Κυρίου

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8:30-12:00π.μ.: Μεγάλες Ὧρες, Μέγας Ἑσπερινός, Ἀποκαθήλωσις
7:00μ.μ.: Ἐπιτάφιος Θρῆνος, Ὄρθρος τοῦ Μεγάλου Σαββάτου
9:00μ.μ.: Περιφορὰ Ἐπιταφίου (διὰ τῶν ὁδῶν: Ἱερὸς Ναὸς-Πολυφήμου-Λ. Παπάγου-’Ἰ. Μαράτου-’Ανακρέοντος-Πολυφήμου-Ἱερὸς Ναός)
9:30μ.μ.: Διενοριακὴ συνάντηση Ἐπιταφίων Ἱερῶν Ναῶν Ἁγ. Θεράποντος, Ἁγ. Γερασίμου καὶ Ἁγ. Γεωργίου στὸ Μνημεῖο Ἡρώων στὴ Λεωφ. Παπάγου.

 ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ
7:30-9:30π.μ.: Ἑσπερινός, Θεία Λειτουργία Μ.Βασιλείου
11:00-2:00 βράδυ: Ἀκολουθία τῆς Παννυχίδος, Ὄρθρος, Ἀναστάσιμος Θεία Λειτουργία

 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
7:00μ.μ.: Ἑσπερινὸς τῆς Ἀγάπης.

 ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
7:00-9:00 κάθε πρωί: Ὄρθρος, Ἀναστάσιμος Θεία Λειτουργία
7:00 κάθε ἀπόγευμα: Ἀναστάσιμος Ἑσπερινός

Οἱ ἱερεῖς καὶ τὰ Συμβούλια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ σᾶς εὔχονται ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Αναγκαίες συστάσεις για τις Άγιες ημέρες του Πάσχα...

1.Γιά νά νοιώσουμε καλύτερα τίς ἱερές ἀκολουθίες τῶν Παθῶν τοῦ Κυρίου καί νά πάρουμε μέρος στήν χαρά τῆς Ἀναστάσεως, δέν χρειάζονται μονάχα ὑλικές φροντίδες. Πρέπει νά φροντίσουμε ἰδιαίτερα γιά τήν πνευματική μας προετοιμασία. Πολύ θά μᾶς βοηθήσει ἡ συμμετοχή μας στό Μυστήριο τῆς Μετανοίας καί ἡ τακτική παρακολούθηση τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν μέ ὑποδειγματική εὐλάβεια.

2.Ἡ κατ’ οἶκον Θεία Κοινωνία τῶν ἀσθενῶν ἐν ὄψει τοῦ Ἁγίου Πάσχα θά γίνει τίς κάτωθι ἡμερομηνίες: Σάββατο 24 Μαρτίου καί Σάββατο τοῦ Λαζάρου 1 Ἀπριλίου.

3.Ἐπειδή ὁ Ἱερός Ναός μας ἰδιαίτερα τίς ἡμέρες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος δέν ἐπαρκεῖ γιά ὅλους τούς πιστούς πού φροντίζουν ἀπό νωρίς νά ἀξασφαλίσουν καθίσματα, πρέπει νά γίνει προσπάθεια ἀποφυγῆς παρεξηγήσεων, νά μή καταλαμβάνεται ὁ χῶρος τῶν ἀνδρῶν ἀπό τίς γυναῖκες καί ὅσο τό δυνατόν οἱ καθήμενοι νά κάνουν ἐναλλαγή.

4.Παρακαλοῦνται οἱ μητέρες τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα νά φέρουν τά παιδιά τους στόν Ἱερό Ναό γιά νά κοινωνήσουν τίς τρεῖς πρῶτες ἡμέρες (Μ. Δευτέρα, Μ. Τρίτη, Μ. Τετάρτη), τό πρωΐ κατά τήν Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

5.Τό προσκύνημα τοῦ Νυμφίου καί τοῦ Ἐσταυρωμένου θά γίνεται μέ τάξη καί εὐλάβεια στό τέλος τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν.

6.Στήν περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου οἱ πιστοί νά μήν προπορεύονται τοῦ Ἐπιταφίου.

7.Κατά τό δυνατόν στήν Ἀνάσταση οἱ λαμπάδες νά εἶναι ἀπό καθαρό κερί γιά τήν προστασία τῶν τοιχογραφιῶν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μας.

8.Μετά τήν τελετή τῆς Ἀναστάσεως θά ἀκολουθήσει Ἀναστασίμη Θεία Λειτουργία μέχρι τῆς 2:00 π.μ. γιά νά προσκυνήσουμε, δοξάσουμε καί κοινωνήσουμε τόν «Χριστόν Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν».