Ανακοινώσεις

Προσχολική ἡλικία: Κυριακή 10:30 - 11:30
A΄ Δημοτικού:         Κυριακή 10:30 - 11:30
Β'-ΣΤ' Δημοτικού:    Κυριακή 10:30 - 11:30
Γυμνάσιο - Λύκειο:  Σάββατο 17:00 - 18:00

Συνάντηση Nέων: Τρίτη 19:00 - 20:30
Ἐνοριακό Κέντρο Στήριξης Οἰκογενείας (Ε.ΚΕ.Σ.Ο.): Τρίτη 19:00 - 21:00