χειμερινή ώρα / θερινή ώρα
Δευτέρα -  π.Γεώργιος Ἀνάγνου:   17:00-20:00 / 18:00-20:00

Τετάρτη  - π.Σάββας Γεωργιάδης: 09:00-11:00 / 09:00-11:00
                                                       17:00-20:00 / 18:00-21:00

Παρασκευή - π.Γεώργιος Καλαντζῆς: 17:00-22:00 / 18:00-22:00