ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
7:00-9:00 πμ (κάθε πρωί): Ὄρθρος, Ἀναστάσιμος Θεία Λειτουργία
7:00 μμ (κάθε ἀπόγευμα): Ἀναστάσιμος Ἑσπερινός

13/5 Δευτέρα      Γλυκερίας μάρτ., Σεργίου ὁμολογητοῦ, Παυσικάκου ἐπ. Συνάδων

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Τὴν Πέμπτη 16/5 πρὸς Παρασκευὴ 17/5 (9:30μ.μ.-12:30π.μ.),
ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Χριστιανουπόλεως, θὰ τελεστεῖ Ἱερὰ Ἀγρυπνία στὸν Ἱερὸ Ναό μας.

18/5 Σάββατο       Πέτρου, Διονυσίου, Ἀνδρέου, Παύλου, Χριστίνης, Ἠρακλείου, Παυλίνου καὶ Βενεδίμου τῶν μαρτύρων

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Κυριακή 19 Μαίου 2024
στο Ενοριακό Κέντρο 9.00 πμ- 13.00 μμ

19/5 Κυριακὴ      † ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ.  Τῶν ἁγίων Μυροφόρων γυναικῶν . Ἰωσὴφ τοῦ ἐξ Ἀριμαθαίας καὶ τοῦ νυκτερινοῦ μαθητοῦ Νικοδήμου
20/5 Δευτέρα      Θαλλελαίου μάρτυρος, Λυδίας τῆς Φιλιππησίας

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Τὴ Δευτέρα 20/5 πρὸς Τρίτη 21/5 (9:30μ.μ.-12:30π.μ.),
ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης τῶν ἱσαποστόλων, θὰ τελεστεῖ Ἱερὰ Ἀγρυπνία στὸν Ἱερὸ Ναό μας.

21/5 Τρίτη          † Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης τῶν ἱσαποστόλων
23/5 Πέμπτη        Μιχαὴλ ἐπισκ. Συνάδων, Εὐμενίου ὁσίου τοῦ νέου
25/5 Σάββατο      † Ἡ γ΄εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου

26/5 Κυριακὴ    † ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ.   Κάρπου ἐκ τῶν 70, Ἀλφαίου ἀποστόλου
27/5 Δευτέρα        Ἑλλαδίου ἱερομάρτυρος, Ἰωάννου ὁμολογητοῦ τοῦ Ῥώσσου
29/5 Τετάρτη      † Ἡ ἑορτὴ τῆς Μεσοπεντηκοστῆς. Θεοδοσίας παρθενομάρτυρος, Ἀλεξάνδρου ἀριεπισκ. Ἁλεξανδρείας, Ὑπομονῆς ὁσίας